EK:n yrityskysely: Yritykset hakevat yhä tiiviimpää yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa

Korkeakouluyhteistyöstä on tullut valtavirtaa: yli 70 % yrityksistä on tehnyt yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa viimeisen kahden vuoden aikana. EK esittää mittareita, joiden avulla yritysyhteistyön hyvät tulokset tulisi huomioida myös oppilaitosten rahoituksessa.

Yritykset korostavat ammattikorkeakoulujen merkitystä yhtenä Suomen kilpailukykytekijänä. Erityisesti pk-yritykset pitävät niitä olennaisena keinona täydentää omaa osaamista ja saada tuoreita näkemyksiä. Kaiken kaikkiaan 90 prosenttia suomalaisista yrityksistä arvioi ammattikorkeakoulu- sekä yliopistoyhteistyön merkityksen kasvavan jatkossa entisestään, ilmenee EK:n tekemästä yrityskyselystä.

Yritysten ja ammattikorkeakoulujen yleisimpien yhteistyömuotojen suosio on kasvanut vahvasti vuonna 2011 tehdyn edellisen mittauksen jälkeen:

  • Yli 40 prosenttia niistä yrityksistä, jotka ovat yhteistyötä tehneet, on saanut kokemusta opiskelijoiden harjoitteluista ja kesätöistä. Tämän yhteistyömuodon suosio on lähes kolminkertaistunut vuoden 2011 jälkeen. Opinnäytetöissä on kasvua neljännes.
  • Vastaavasti opettajien, opinto-ohjaajien ja muun henkilökunnan vierailut yrityksissä ovat yleistyneet samalla ajanjaksolla kolmanneksen verran.
  • Myös yrityksen edustajan osallistuminen opetukseen (opetustehtävät, asiantuntijavierailut, opetuksen suunnittelu) on kasvattanut suosiotaan.

Käytännön kokemukset ovat positiivisia: 56 prosenttia yrityksistä arvioi, että ammattikorkeakoulut vastaavat oman yrityksen tarpeisiin hyvin tai melko hyvin.

Onnistuneen yhteistyön edellytyksenä on yritysten mukaan ammattikorkeakoulun perehtyminen ja aito kiinnostus yritysten arkeen, haasteisiin ja kehityssuuntiin.

  • 90 prosenttia yhteistyötä tehneistä yrityksistä arvioi opiskelijaprojektit ja harjoittelut hyödylliseksi yhteistyömuodoksi.
  • 94 prosenttia taloudellista yhteistyötä tehneistä yrityksistä oli yhteistyöhön tyytyväisiä (sponsorointi, kumppanuussopimukset, hankinnat, investoinnit oppimis- ja tuotekehitysympäristöihin).
  • Erityisen positiivisia kokemuksia yrityksillä on uudentyyppisistä yhteistyömuodoista, kuten kilpailuista, hackathon-tapahtumista ja muista liiketoiminnan kehittämiseen liittyvistä kumppanuuksista. Pioneerien päänavaukset ovat rohkaisevia.

Kolme yritysyhteistyön mittaria

EK:n mukaan olisi tärkeää, että yritysyhteistyön hyvät tulokset huomioitaisiin myös päätettäessä ammattikorkeakoulujen rahoituksesta. EK esittää kolmea mittaria, joilla ammattikorkeakoulu voisi osoittaa yritysyhteistyönsä tuloksia:

  1. Opiskelijoiden käynnistämän yritystoiminnan arvo
  2. Yritysyhteistyössä kertyneet opintopisteet
  3. Yrityksiltä saatu rahoitus

Tärkeää on seurata myös sitä, kuinka yritysten osuus kehittyy ammattikorkeakoulujen hallituksissa. EK:n esityksen mukaan vähintään puolet niiden hallituspaikoista tulisi olla elinkeinoelämän edustajilla.

EK:n yrityskysely toteutettiin marraskuussa 2016. Kohderyhmäksi poimittiin 3000 vähintään 10 henkeä työllistävää EK:n jäsenyritystä. Kyselyyn vastasi 338 yritystä.

Tutustu yrityskyselyn tuloksiin myös infografiikan muodossa.