Riikka Heikinheimo HS:ssä: Matematiikasta pitäisi tehdä pakollinen aine ylioppilaskirjoituksissa

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän matemaattista osaamista ja ajattelua. Siksi lukiolaisten olisi hyvä kirjoittaa matematiikasta ainakin lyhyt oppimäärä, kirjoittaa EK:n johtaja Riikka Heikinheimo Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 20.5.2017.

Riikka Heikinheimo on osaamisen ja koulutuksen edunvalvonnasta vastaava johtaja EK:ssa.Suomen tulevaisuutta ajatellen olisi ollut perusteita päätyä toisenlaiseen esitykseen. Tutkimustiedon nojalla ja työelämätrendien perusteella vähintään lyhyen oppimäärän matematiikan pitäisi olla ylioppilaskirjoituksissa pakollinen aine.

Matematiikan osaamistarpeet kasvavat jyrkästi, kun yhteiskunta digitalisoituu ja uutta tekniikkaa otetaan käyttöön sekä työelämän eri aloilla että julkisella sektorilla. Tietokoneiden kehitys sekä tekoälyn että automaation yleistyminen mullistavat osaamisvaatimuksia monissa ammateissa. Datasta ja tieto­virroista tulee työelämän ja liike­toiminnan perustaa.

Matematiikka luo myös pohjaa loogiselle päättelykyvylle ja moni­lukutaidolle. Niistä on hyötyä työ­elämän ulkopuolellakin. Matematiikka vahvistaa yhtä lailla talousosaamiseen liittyviä elin­tärkeitä kansalaistaitoja. Matema­tiikan osaaminen avaa kiinnostusta myös laajemmin luonnontieteellisiin ­aineisiin.

Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen digikyselyn tulokset osoittivat, että teknisiä taitoja tarvitaan jo nyt käytännössä kaikilla toimialoilla, kaikissa työtehtävissä ja organisaa­tioiden eri tasoilla. Monista osaajista on jo suuri pula.

Osaamistarve ei koske vain ohjelmisto-osaamista. Esimerkiksi markkinoinnin on ajateltu edellyttävän eritoten verbaalista kykyä, mutta tosiasiassa se perustuu yhä enemmän analytiikkaan, tilastoihin ja asiakasdatan hyödyntämiseen.

Tuotannollisen työn tekijät ovat siirtyneet tehdassaleista tietokoneruudun taakse, ja vähittäiskaupan myyjien tärkeimmät työkalut ovat nykyisin erilaisia päätelaitteita.

Matematiikan osaaminen kuitenkin heikkenee kaiken aikaa. Noin 20 prosenttia uusista ylioppilaista ei ole suorittanut matematiikan yli­oppilaskoetta edes lyhyenä oppimääränä.

Kansainväliset tutkimukset vahvistavat, että matemaattinen osaaminen on alentunut ja eriytynyt jo perusopetuksessa. Samaan aikaan yrityksillä on vaikeuksia löytää tekijöitä uudistuvan työelämän tehtäviin ja ammatteihin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuore raportti ­luettelee huolestuttavan suuriin matematiikan osaamiseroihin liittyviä huomioita. Yksi Karvin havainnoista on, että matematiikan kokonaan kirjoittamatta jättävien opiskelijoiden matemaattinen osaaminen ei vahvistu lukiossa lainkaan. Matematiikan pakollisuus ylioppilaskirjoituksissa olisi siis paras tae siitä, että lukion aikana vahvistetaan työelämässä tarvittavaa matemaattista osaamista.

Yritykset tekevät lujasti töitä välittääkseen nuorille ja heidän opettajilleen tietoa matemaattisen osaamisen tarpeesta työelämässä eri aloilla ja urapoluilla. Viestejä on räätälöity myös tytöille. Hyvästä osaamisesta on palkittu sekä matematiikan opiskelijoita että heidän opettajiaan. Elinkeinoelämän vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset, ellei koulutusjärjestelmä itse panosta matematiikkaan ja luonnontieteellisiin aineisiin.

Matematiikkaa opitaan nimenomaan nuorena. Oppimista tapahtuu jo ennen koulun aloittamista, ja sen tulee jatkua saumattomasti läpi peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen. Tämä edellyttää lisäksi, että opettajien osaaminen on ajan tasalla – myös varhaiskasvatuksessa.

Matematiikan osaamispohjan ­pelastaminen edellyttää koulutusjärjestelmässä korjaavia toimen­piteitä. Yksi ilmiselvimmistä vaikuttamisen paikoista on ylioppilas­tutkinto. Tehdään siis matematiikasta pakollinen aine ylioppilaskirjoituksissa. Jo tämä päätös auttaisi Suomea säilyttämään asemansa korkean osaamisen maana, ja suomalaiset pärjäisivät sen ansiosta paremmin tulevaisuuden työelämässä.