Heikinheimo bloggaa: Paluu juurille – koulutuksen tehtävä luoda pohjaa työelämän osaamiselle

OECD luovutti keskiviikkona 19.2.2020 ministereille Li Andersson, Hanna Kosonen ja Tuula Haatainen maaraportin ”Continuous Learning in Working Life in Finland”. Raportti kuvaa jatkuvan oppimisen tilaa Suomessa ja antaa politiikkasuosituksia. Merkittävimmät suositukset liittyvät koulutuksen ja osaamisen ennakoinnin työelämärelevanssin lisäämiseen.

Tämä suositus alleviivaa koulutuksen perusroolia yhteen sen tärkeään ytimeen, eli koulutuksen tulee luoda pohjaa työelämävaiheelle. Rooli ei ole ristiriidassa koulutuksen sivistystehtävän kanssa, päinvastoin.

Työelämärelevanssin kasvattaminen ei ole todellakaan huono suositus OECD:ltä. Yrityksemme ovat jo pitkään kertoneet suurimmaksi kasvun esteeksi osaavan henkilöstön puutteen. EK:n yrityskyselyissä toive oppilaitosten ja yritysten yhteistyöstä nousee jatkuvasti esiin. Raportissa todetaan erilaisten ”työelämäkoulutusten” olevan epäselvä kokonaisuus niitä tarvitseville. Kokonaisuus on epäselvä myös yrityksille. Suositus neuvonnan parantamisesta sekä opiskelijoille, että työnantajille saattaa olla raportin suurin yksittäinen anti.

Vierastan ajatusta erillisestä jatkuvan oppimisen systeemistä tai järjestelmästä. Lisää hallinnollisia rakenteita ei tarvita. Suomessa pitää olla sellainen koulutusjärjestelmä, että se antaa jokaiselle tarvittavat valmiudet jatkuvaan oppimiseen. Koulutusjärjestelmään tarvitaan pikemminkin lisää laatua ja  toteutukseen joustavuutta. Jos on ihan pakko lähteä jotain järjestelmää kehittämään, voisi miettiä tarvitaanko Suomeen koulutusjärjestelmästä erillinen toiminto osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen?

Kun liikutaan osaamisen kentällä, tilannekuvan luominen perinteisten mittareiden kautta ei ole helppoa. Mitataan mitä pystytään, ei välttämättä sitä, mitä oikeasti tapahtuu. Yrityksissä tapahtuu paljon – enemmän kuin mitä ulospäin näkyy. Edelläkävijäyrityksemme kertovat uudessa julkaisussamme miten jatkuva oppiminen heillä tapahtuu. Esimerkit tulevat eri toimialoilta ja kertovat omaa kieltään monipuolisesta osaamisen kehittämisestä. Erittäin vahvana on trendi verkko-oppimiseen.