Johtaja Riikka Heikinheimo: Osaamista uudistettava läpi elämänkaaren

Osaaminen ja kasvu -vastuualueen johtajana EK:ssa tänään aloittanut Riikka Heikinheimo sanoo blogikirjoituksessaan, että Suomessa tarvitaan kokonaan uudenlaisia ja joustavia tapoja oppia uutta sekä toisaalta uudenlaisia ja tehokkaita tapoja uudistaa aiemmin opittua.

Pitkälti yrityksissä tehtyjen panostusten turvin maahamme on syntynyt edelläkävijäosaamista, joka on tuonut meille kasvua ja uudistumista. Myös julkiset kokonaispanokset koulutukseen ja tutkimukseen ovat olleet pitkään korkealla tasolla.

Osaamisen sivutuotteena on syntynyt monipolvinen koulutus- ja tutkimustoimijoiden joukko, johon on kertynyt tämän päivän tarpeisiin ja mahdollisuuksiin nähden liikaa päällekkäisyyksiä. Hallitus joutuu nyt leikkaamaan julkisia panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen, mutta edelläkävijäosaamisten tarvetta tulevaisuuden kasvun rakentajana ei kukaan kyseenalaista.

Osaaminen on käsitteenä laaja. Se pitää sisällään joukon erilaisia teoreettisia osaamisia, joiden rinnalle tarvitaan kädentaitoja. Koulutus, tutkimus, innovaatiotoiminta ja kansainvälinen kauppa ovat keskenään vahvassa linkissä.

Koulutuksen osalta linkki tutkimukseen toimii, kun uusimmat tutkimustulokset siirtyvät opetuksen kautta koulutettavien osaamiseksi. Kyky siirtää koulussa tai eri opinahjoissa hankittua kirjaviisautta käytäntöön luo joustavassa toimintaympäristössä toimiville yrityksille kasvun paikkoja.

Tutkimus puolestaan on vahvassa linkissä innovaatiotoimintaan, kun tutkimustuloksia ja osaamista käytetään yrityksissä kasvun vauhdittamiseen. Innovaatiotoiminnan avulla yritykset rakentavat tulevaisuuden kilpailukykyään.

Yhä useampi yritys hakee kasvunsa globaaleilta markkinoilta. Määrätietoinen ja selkeä kaupan esteitä purkava politiikka avaa kaistaa vientiyrityksille.

Osaamisen uudistamiseen kohdistuu monensuuntaisia paineita. Globaali kilpailu työpaikoista ja toisaalta työelämää mullistavat teknologiset murrokset, kuten digitalisaatio tai robotisaatio, vaikuttavat työuriin.

Tarvitaan kokonaan uudenlaisia ja joustavia tapoja oppia uutta, ja toisaalta uudenlaisia ja tehokkaita tapoja uudistaa aiemmin opittua. Osaamisen uudistumisen tarve ulottuu läpi koko elämänkaaren.

Työelämässä tarvitaan aiempaa enemmän metataitoja: yritteliäisyyttä, kykyä johtaa itseään, vuorovaikutustaitoja, kokonaisuuksien hallintaa, luovuutta sekä kriittistä ajattelua. Oppimisympäristöt ja -sisällöt edellyttävät uudistamista.

Yritykset pystyvät tavoittelemaan kasvua monilla keinoilla. Osaamispohjainen kasvu on hyvinvointimme kannalta parasta. Kykyä luoda tulevaisuuden globaalia edelläkävijäosaamista onkin varjeltava erityisen tarkkaan.