90 prosenttia jatkuvasta oppimisesta tapahtuu työpaikalla – edelläkävijät avaavat käytäntöjään

Keskustelu jatkuvasta oppimisesta on keskittynyt liikaa perinteiseen koulutukseen – siihen, kuinka paljon koulutuspäiviä työntekijälle kertyy. Kuitenkin leijonanosa uuden oppimisesta tapahtuu arkisen työnteon kautta ja kollegojen kanssa kehittyen. EK on julkaissut edelläkävijäyritysten kokemuksia siitä, miten osaamista vahvistetaan työpaikoilla.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluaa nostaa esille yritysten roolin jatkuvan oppimisen toteuttamisessa. Yritysten kokemuksen mukaan henkilöstön kehittäminen toteutuu ns. 70 – 20 – 10 -mallin mukaisesti:

  • 70 prosenttia uusista taidoista opitaan työtä tehdessä (päivittäinen ongelmanratkaisu, projektit, sijaistaminen, uudet työtehtävät, vastuiden laajentuminen).
  • 20 prosenttia uusista taidoista syntyy, kun osaamista jaetaan organisaation sisällä tai ulkoisesti (tiimityö, henkilöstöinfot, perehdyttäminen, verkostot, benchmarking, ammattikirjallisuus)
  • 10 prosenttia osaamisesta tulee formaalista koulutuksesta (kurssit, koulutusohjelmat, luennot)

Yritykset hoitavat oman osuuteensa – julkisessa koulutuksessa on kirittävää

Yritykset ottavat roolinsa tosissaan henkilöstön kehittäjänä. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on niille välttämätön keino ratkoa syvenevää osaajapulaa.

Tilastot antavat kuitenkin puutteellisen kuvan siitä, kuinka yritykset panostavat henkilöstön kehittämiseen. Tilastokeskuksen keräämissä luvuissa näkyy nimittäin pelkästään koulutuspäiviin osallistumiset, jotka vastaavat Etlan arvion mukaan 1,5 miljardin euron investointeja. Koska koulutuspäivien osuus henkilöstön kehittämisestä on vain noin kymmenesosa, ovat yritysten jatkuvan oppimisen investoinnit todellisuudessa moninkertaisesti suuremmat.

Kentän viesti päättäjille on selvä, arvioi EK:n Osaaminen ja digi -vastuualueen johtaja Taina Susiluoto:

”Yritykset hoitavat jatkuvassa oppimisessa oman osuutensa ja vielä enemmänkin. Yritysten rahoitusosuutta ei ole varaa enää lisätä”.

Sen sijaan julkista koulutusta pitäisi saada nostettua uudelle tasolle, kommentoi Susiluoto.

”Yritykset odottavat julkiselta koulutusjärjestelmältä muutamaa olennaista asiaa. Ensinnäkin sen tulisi antaa opiskelijoille riittävät perusvalmiudet ja motivaation jatkuvaa oppimista varten. Toisekseen korkeakoulujen tulisi mahdollistaa osaamisen joustava täydentäminen työuran aikana avaamalla opintotarjontaa moduuleina myös työelämässä oleville. Valitettavasti nämä tavoitteet eivät yritysten kokemuksen mukaan täyty.”

Julkaisu edelläkävijöiden kokemuksista

Yritykset ovat parhaita asiantuntijoita tietämään, kuinka työssä oppiminen kannattaa yrityksessä toteuttaa. Yrityskohtainen joustavuus ja omaehtoisuus tuottavat parhaat tulokset.

EK on julkaissut tänään vihkosen, johon on koottu kuuden yrityksen puheenvuorot jatkuvasta oppimisesta (”Uudistuminen lähtee osaamisesta – jatkuva oppiminen on yritysten arkea”). Mitkä ovat meidän yrityksemme parhaat keinot kehittää henkilöstön osaamista? Mikä toimii, mikä ei? Mitä odotamme Suomen päättäjiltä?

 

 

 

Julkaisussa ovat äänessä seuraavat yritysvaikuttajat:

Merja Oljakka
Henkilöstön kehityksestä vastaava johtaja, SOL Palvelut

Jesse Ehtamo
Osaamisen johtaminen ja henkilöstön kehittäminen, Sanomat Media Finland Oy

Arja Sarkanen
Henkilöstöjohtaja, Teknikum Oy

Susanna Raitala
Henkilöstön kehittämispäällikkö, DNA Oyj

Katri Viippola
HR:stä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja, Varma

Tiina Takala
Osaamisesta ja kehittymisestä vastaava johtaja, Kone Oyj

”Uudistuminen lähtee osaamisesta – jatkuva oppiminen on yritysten arkea” -julkaisu on luettavissa EK:n verkkosivuilla osoitteessa www.ek.fi/jatkuvaoppiminen