Yritykset kommentoivat tulevaisuuden osaamista; äänessä OP Ryhmä

Koulutussektorin pitää olla kiinni digitalisaatiossa, mutta pelkkä teknologia ei riitä. Yhteiskunnan ja työelämän muutoshaaste on oletettua vielä laajempi, muistuttaa OP Ryhmän strategiajohtaja Tom Dahlström. OP Ryhmä on 11.12. mukana EK:n isännöimässä Yhdessä-seminaarissa pohtimassa osaamisen tulevaisuutta.

Tom Dahlström, mistä haluat keskustella Yhdessä-seminaarissa Suomen koulutusjärjestelmän kehittäjien kanssa?

Isoin huoli on se, että koulutusjärjestelmä reagoi liian hitaasti ja yksioikoisesti osaamistarpeissa tapahtuviin muutoksiin. Ei riitä, että tehdään muutaman vuoden välein pieniä muutoksia opetussuunnitelmiin ja tutkintorakenteisiin ja ylläpidetään harhakuvitelmaa, että hankkimalla ”oikean tutkinnon” voi parhaiten suojautua edessä olevilta muutoksilta taloudessa ja työmarkkinoilla.

Koulutusjärjestelmän ketteryyttä ja joustavuutta pitäisi lisätä merkittävästi. Nuoria pitäisi kannustaa elinikäiseen oppimiseen, oppimistaitojen kehittämiseen, yllättäviinkin oppiaineyhdistelmiin ja mahdollisimman nopeaan työelämään tutustumiseen.

Korkeakoulujen pitäisi asteittain muuntautua puhtaista koulutuspalveluiden tuottajista koulutuspalveluiden integraattorien suuntaan. Niiden tulisi ottaa tehtäväkseen räätälöidä opiskelijoilleen joustavia kokonaisuuksia, jotka koostuvat omista ja muiden tarjoamista, maailman parhaista koulutuspalveluista ja -sisällöistä.

Suomessa puhutaan nyt digistä ja tekoälystä. Mitä haluaisit korostaa niihin liittyen?

Ennen kaikkea haluan korostaa sitä, että menestyksekkään liiketoiminnan rakentaminen globaalissa digitaalitaloudessa ei suinkaan ole kiinni vain teknologiaosaamisesta.

On hienoa, jos osataan koodata ja tunnetaan uudet, disruptiiviset teknologiat kuten AI ja IoT syvällisesti. Kuitenkin tämän rinnalla tarvitaan myös paljon muuta arvokasta osaamista, joka liittyy esimerkiksi uudentyyppisiin liiketoimintamalleihin kuten alustatalouteen, muotoiluun, lean startup -kehittämiseen, data-analytiikkaan pohjautuvaan asiakasymmärrykseen, digimarkkinointiin ja kasvuhakkerointiin, kumppanuuksien hallintaan, tuote- ja prosessijohtamiseen jne.

Pienessä maassa ei voi laskea sen varaan, että pystymme houkuttelemaan tänne kaikkien näiden alojen huippuosaajia maailmalta. Siksi meillä ei voida keskittyä vain esim. teknologiaosaamiseen ja insinöörien tuottamiseen, vaan meidän on itse tuotettava monipuolisesti näitä vaadittavia kyvykkyyksiä.

Keskustelu jatkuu tänään Yhdessä-seminaarissa (”Yhdessä – osaamista ja luottamusta seuraavat sata vuotta!”) ja siitä eteenpäinkin! Aihetta käsitellään myös Twitterissä tunnuksella #yhdessäosaamista.

Seminaaria ovat isännöimässä EK:n kanssa Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Sitra.