Palkka-avoimuusdirektiivi ei vaadi palkkausjärjestelmien uudistamista

21.05.2024

Toisin kuin julkisuudessa on väitetty, EU:n palkka-avoimuusdirektiivi ei vaadi suomalaisten palkkausjärjestelmien uudistamista. Työnantajien ei tarvitse muuttaa noudattamiaan palkkausjärjestelmiä direktiivin vuoksi. Direktiivi ei ole tuomassa merkittäviä muutoksia Suomen nykyisiin säännöksiin palkkojen tasa-arvoisuudesta.

EU:ssa kesällä 2023 hyväksytty niin sanottu palkka-avoimuusdirektiivi on aiheuttanut Suomessa poikkeuksellisen paljon keskustelua ja samalla väärinkäsityksiä. Direktiivin vaikutuksista Suomeen on esitetty monia sellaisia näkemyksiä ja väitteitä, joille ei löydy perusteita direktiivin sisällöstä.

Viime kuukausien aikana EK:hon on tullut yhä enenemässä määrin kyselyjä, millä kaikilla tavoin direktiivi edellyttää muuttamaan nykyisiä palkkausjärjestelmiä. Vastaus tähän on selkeä: direktiivi ei vaadi suomalaisten palkkausjärjestelmien uudistamista.

Direktiivi ei vaadi sellaista, mitä Suomen laki ei jo vaatisi

 Suomen tasa-arvolain mukaan työnantajien on tullut jo vuosikymmenten ajan maksaa työntekijöilleen samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka sukupuolesta riippumatta. Koska palkat perustuvat Suomessa paljolti työehtosopimuksiin, myös työehtosopimusten palkkausjärjestelmien on täytynyt olla tasa-arvoisia. Direktiivi ei tuo tähän uutta.

Niin sanotuilla ylemmillä toimihenkilöillä palkkausjärjestelmiä ei ole määrätty työehtosopimuksissa. Kunkin työnantajan on tullut huolehtia ylempien toimihenkilöidensä palkkojen tasa-arvoisuudesta. Näin on ollut ennen palkka-avoimuusdirektiiviä, ja tulee olemaan sen jälkeenkin.

Mitä direktiivin sääntely samanarvoisesta työstä tarkoittaa Suomessa?

Palkka-avoimuusdirektiivissä on osittain vaikealukuista sääntelyä samanarvoisesta työstä. Tämä on ollut yksi suurimpia väärinkäsitysten aiheuttajia.

Direktiivin sääntelyn voi ”suomentaa” tältä osin tiivistetysti näin:

  1. Direktiivissä on kerrottu samanarvoisen työn arviointikriteerejä – mutta nämä ovat sellaisia, joita Suomessa on käytetty jo pitkän aikaa esimerkiksi työehtosopimusten palkkausjärjestelmissä.
  2. Direktiivissä korostetaan, että sekä työehtosopimusten että työnantajakohtaisten palkkausjärjestelmien on oltava tasa-arvoisia – mikä on ollut Suomessa vaatimus tähänkin asti.
  3. Direktiivi ei edellytä töiden samanarvoisuuden arviointia eri työehtosopimusten välillä – eli tältäkään osin ei muutosta Suomen nykysääntelyyn.

Lisätietoja direktiivistä ja sen vaikutuksista Suomeen

EK:n jäsenyritysten kannattaa luottaa ensisijaisesti vain EK:n ja sen toimialaliittojen jakamaan tietoon palkka-avoimuusdirektiivin vaikutuksista Suomeen.

Lisätietoja EK:n nettisivuilta:

Palkka-avoimuusdirektiivistä liikkeellä vääriä väitteitä (12.2023)

EU ei pakota Suomea puuttumaan palkkaeroihin (2.2024) 

Palkka-avoimuusdirektiivi ei tarkoita palkka-avoimuutta (3.2024) 

Lisätietoja EK:n toimialaliitoista:

 Liittojen yhteystiedot