Leppänen: EU ei pakota Suomea puuttumaan palkkaeroihin

Juttu on julkaistu ensimmäiseksi Helsingin Sanomissa 17.2.2024

Emeritusprofessori Niklas Bruun ja emeritaprofessori Kevät Nousiainen kirjoittivat, kuinka ”EU pakottaa Suomen puuttumaan sukupuolten palkkaeroihin” (HS Vieraskynä 12.2.2024). Professorit käsittelivät kirjoituksessaan EU:n uutta palkka-avoimuusdirektiiviä.

Todellisuudessa EU ei tällaista pakkoa Suomeen tuo. Suomessa on ollut pakko puuttua palkkaeroihin ilman EU:ta jo vuosikymmenten ajan. Suomen tasa-arvolaki on vuodesta 1987 kieltänyt työnantajaa maksamasta samasta tai samanarvoisesta työstä eri palkkaa sukupuolen perusteella.

Vuodesta 2005 tasa-arvolaki on velvoittanut raportoimaan palkkaerot vuosittain ja puuttumaan mahdollisiin eroihin. Palkkasyrjintää epäilevä työntekijä on voinut saada työkaverinsa palkkatiedot tasa-arvovaltuutetun kautta. Suomi täyttää uuden direktiivin vaatimukset myös palkkasyrjinnän sanktioinnissa.

Professoreiden väite siitä, että suuri osa Suomessa käytettävistä palkkausjärjestelmistä ei täyttäisi direktiivin vaatimuksia, on raju ja vailla todellisuuspohjaa. Esimerkiksi tutkimuksia asiasta ei ole tehty eikä yhtäkään tuomiota annettu – direktiivin lopullinen sisältökin päätettiin EU:ssa vasta viime vuonna.

Direktiivi voi tuoda joitakin lisäapuja samanarvoisen työn arviointiin. Lisäksi se tarkentaa osittain palkkakartoituksen sisältöä yli 100 työntekijän yrityksissä.

Professorien mainitsemana ”jopa historiallisena käänteenä” palkka-avoimuusdirektiiviä ei voi kuitenkaan Suomessa pitää – kiitos meidän kansainvälisesti edistyksellisen tasa-arvolakimme ja vastuullisen työehtosopimustoimintamme.