Työnantaja, nuorilta löytyy osaamista ja vahvuuksia – hyödynnä näitä kesätöissä

26.04.2023

Työnantajan on tärkeä tiedostaa, kuinka saada kesätyöhön palkattavien nuorten osaaminen näkyväksi sekä käyttöön uudessa työssä. Vapaaehtoistyö ja harrastukset ovat nuorille merkittäviä tapoja lisätä omaa osaamistaan ja oppia uusia taitoja.

Vapaaehtoistyössä tai oman harrastuksen parissa syntyvien taitojen sanottaminen ja näkyväksi tekeminen esimerkiksi kesätyötä hakiessa ei välttämättä ole helppoa.  Nuori saattaa kaivata apua oman osaamisensa sanoittamiseen. Nuorisoalan Osaamiskeskus Kentaurin vuonna 2021 kerätyssä aineistossa lähes 15 000 nuorta kertoi oppivansa vapaa-ajallaan erilaisia, työelämässäkin hyödyllisiä taitoja. Harrastuksissa opitaan mm. sosiaalisia taitoja, uusia tietoja, kielitaitoa ja taloustaitoja. Kysely toteutettiin osana Talous ja Nuoret TATin Tulevaisuusraporttia.

 

Neljä vinkkiä, miten saada nuoren osaaminen esiin

 1. Pohdi rekrytointikäytäntöjäsi ja työhaastattelukysymyksiäsi.
  Nuorten työnhakijoiden työkokemus ja osaaminen kertyy usein ensimmäisistä työelämäkokemuksista, joita voivat olla perusopetuksen aikana suoritetut TET-jaksot sekä ensimmäiset palkalliset kesätyöt. Moni nuori saattaa olla kokenut järjestötoimija tai aktiivinen harrastuksissa ja vapaa-ajallaan. Saadakseen selville koko nuoren potentiaalin ja osaamisen, työnantajan kannattaa tarkistaa esimerkiksi omat rekrytointikäytännöt ja työhaastattelun kysymyspatteristot. Olethan muistanut lisätä kysymyksiä myös vapaa-ajalta kertyvän osaamisen selvittämiseksi?  Näiden kysymysten myötä saat arvokasta tietoa hakijan vapaa-ajan osaamisesta, josta on mahdollisesti hyötyä organisaatiollesi. Mikäli nuori harrastaa vapaa-ajalla videoiden tekemistä, saatat saada kullanarvoista apua esimerkiksi organisaatiosi somen tekemiseen.
 2. Kysy lisää harrastuksesta tai järjestötoiminnasta.
  Jos nuori kertoo työhakemuksessaan tai CV:ssä osallistuvansa järjestön toimintaan, kannattaa nuorelta kysyä, mitä hän on osallistuessaan oppinut. Esimerkiksi partiossa tai nuorisoseurassa nuori voi toimia ryhmäohjaajana tai 4H-toiminnassa nuori voi oppia lisää yrittäjyydestä. Vapaaehtoistoiminnan lisäksi osaamista syntyy järjestöjen koulutuksista. Nuori on voinut käydä esimerkiksi MLL:n lastenhoitajakurssin.
 3. Hyödynnä Duunikoutsi-sovellusta.
  Maksuton Duunikoutsi-työelämäsovellus auttaa nuorta esimerkiksi oman osaamisen sekä vahvuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä työelämässä. Lisäksi sovellus opettaa tärkeitä työelämän pelisääntöjä. Voit käyttää sovellusta nuoren perehdytyksessä, mutta myös antaa nuorelle suoritettavaksi tehtäviä kesätöiden hiljaisina hetkinä.
 4. Haasta ja kannusta.
  Kannusta nuorta tunnistamaan vahvuuksiaan ja osaamistaan. Harrastus- ja seuratoiminnassa hankittuja tietoja, taitoja ja osaamista voi aina hyödyntää jotenkin. Tärkeintä on antaa nuorelle mahdollisuus kertoa omasta osaamisestaan ja luoda nuorelle positiivinen työelämäkokemus. Talous ja nuoret TATin Tulevaisuusraportin (2022) mukaan 85 % nuorista kokee tärkeäksi mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamistaan työelämässä mahdollisimman paljon.

 

Kirjoittaja: Riikka Ahonvala, työelämäasiantuntija, Talous ja nuoret TAT