ABB ajoi veturilla TKI-investoinneissa kärkijoukkoon

ABB:n Green Electrification 2035 -ohjelma on yksi Business Finlandin veturihaastekilpailun voittajista. Ohjelma edustaa vihreän kasvun mahdollisuuksia parhaimmillaan. Hanke on tiukasti vauhdittamassa ajan trendejä, jossa kaikki sähköistyy, kun fossiilisista polttoaineista halutaan päästä eroon.

Ohjelman tavoitteena on optimoida sähköntuotanto ja -käyttö hiilineutraaliksi. Tämä on merkittävä asia Suomelle koko yhteiskunnan ja erityisesti teollisuuden ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Suomessa kaikki toimialat ovat sitoutuneet pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Kun kyseessä on globaali vientiyritys, niin kehitetyt tuotteet ja palvelut leviävät laajalle. Viennin myötä myös Suomen hiilikädenjälki kasvaa ja meillä tehty tutkimus- ja tuotekehitys sysää globaalia hiilineutraalisuuden tavoitetta reilusti eteenpäin.

ABB:n toiminta on aina nojannut merkittävästi kehittämiseen eli T&K-toimintaan ja siitä nouseviin innovaatioihin. Yritys on yksi keskeinen toimija, kun Suomi tavoittelee 4 %:n TKI-investointisosuutta bruttokansantuotteesta vuonna 2030.

Green Electrification 2035 -ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää edelleen merkittävää TKI-toimintaa. Sähköntuotantoon ja sähkön käyttöön tarvitaan optimaaliset teknologia-alustat, joissa yhdistyy 5G-viestintäteknologia sekä data. Kaikki pitää pystyä tekemään turvallisesti ja siksi kyberturvallisuuden varmistaminen on aivan keskeistä. Lisäksi tarvitaan vielä sähköteknisiä ratkaisuja ja sähköverkkoteknologiaa.  Tätä kaikkea tehdään Green Electrification -ohjelmassa. Julkinen innovaatiorahoitus on tällaisissa kokonaisuuksissa parhaimmillaan. Se nopeuttaa tuloksien saavuttamista ja varmistaa yhteistyön.

”On edettävä nopeasti. Kuten olemme kaikki huomanneet viimeistään Ukrainan sodan myötä, sähköjärjestelmistä tulee yhä kriittisempiä yhteiskunnan toiminnalle. Niiden on oltava luotettavia ja kustannustehokkaita samalla kun sähköä tuotetaan ympäristölle ystävällisesti ja ilmastolle neutraalisti”, korostaa ABB Oy:n toimitusjohtaja Pekka Tiitinen.

Ilmastonmuutosta torjuttaessa rakennetaan kokonaan uudenlaista yhteiskuntaa. Ratkaisut ovat uudenlaisia ja paikoin erittäin monimutkaisia. Siksi yhteistyö on tarpeen. Juuri tähän yhteistyötä edellyttävät ekosysteemirakenteet sopivat hyvin. Ne kokoavat useampia toimijoita yhteen. Maali on yhteinen ja jaetaan hyvinkin eri puolilta tulevaa osaamista ja kokemuksia.

ABB:n Green Electrification -ohjelma kokoaa myös yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimusta hakemaan ratkaisuja yhteisesti määritettyyn isoon ongelmaan. Yritykset tuovat tutkimusyhteistyöhön omaa osaamistaan ja myös tärkeän kanavan uuden osaamisen kaupallistamiselle. Tutkimus taas tuo oman tietämyksensä ja resurssinsa useiden toimijoiden käyttöön ja löytää toimivan kanavan kaupallistamiselle.

Veturirahoituksen myötä yhteistyö vahvistuu ja molemmat osapuolet pääsevät näyttämään kykynsä ja yhteistyö monesta suunnasta tulevan osaamisen päälle rakentaa kokonaan uutta.

Tällaista toimintaa tarvitsemme lisää ja onneksi vastaavia veturihankkeita on jo useita meneillään ja lisää on vielä tulossa. EK:n yksi 6+1 hyvän tulevaisuuden tehtävistä on palauttaa Suomi TKI-suurvallaksi. Tarvitaan vahvaa osaamista ja työn tuottavuutta. Seuraava hallitus päättää julkisen TKI-rahoituksen suuntaamisesta. EK:n viestinä on suunnata rahoitus yritysvetoisesti, koska vihreä kasvu vaatii yrityksiä. Tarvitaan rohkeutta päästää irti vanhasta ja siirtyä kohti uutta. Tästä asenteesta ja osaamisesta ABB:n Green Electrification 2035 on todella hyvä esimerkki.

Business Finlandin veturirahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille. Rahoitusta voidaan myöntää myös yksittäisille yrityksille tai tutkimusorganisaatioille tai tutkimusorganisaatioiden yhteisille hankkeille.
Lisätietoa veturirahoituksesta