Riikka Heikinheimo bloggaa: Ajantasaista osaamista digitaaliseen toimintaympäristöön

Koulutus on toimialana muutoksessa digitalisaation haastaessa uudistamaan toimintatapoja. Murros on omalla tavallaan suurempi kuin muilla aloilla. Sen lisäksi, että opetusala itsessään on kilpailtu, täytyy omia toimintatapoja muuttaa ja vielä osata valmentaa uudenlaista osaamista opiskelijoille.

Vaikka digitalisaatiosta on puhuttu jo pitkään, tarpeita digitaitojen lisäämiselle on edelleen runsaasti. Toimialat ja organisaatiot ovat erilaisissa tilanteissa ja koetut osaamishaasteet ovat todellisia yritysten arjessa. EK:n kyselyssä 60% yrityksistä arvioi, että digiosaamisen puutteet haittaavat jo nyt liiketoiminnan kehittymistä.

Nyt kun pitkä taantumakausi näyttää jäävän taakse, ajantasaisesta osaamisesta on muodostumassa pullonkaula orastavalle kasvulle. Elinkeinoelämällä on tarve monenlaiselle osaamiselle: ammatilliselle sekä käytännönläheiselle ja tutkimuspohjaiselle korkeakoulutukselle. Kaiken koulutuksen pitää antaa valmiudet toimia sellaisessa digitaalisessa toimintaympäristössä, jossa yrityksetkin elävät. Koska ammattikorkeakoulut kouluttavat työelämälähtöistä käytännönläheistä osaamista, rajapinnan yrityksiin tulee olla toimiva.

eAMK-hanke on tärkeän asian äärellä, kun se edistää opetusalan digitalisaatiota. Projekti on valtakunnallinen ja siksi hankkeella on mahdollisuus kertaheitolla hakea parhaimmat digikäytänteet pedagogiikkaa unohtamatta koko ammattikorkeakoulukentän hyväksi. Samalla lisääntyy myös keskinäinen yhteistyö. Toivottavasti myös hyväksi havaitut tavat olla yhteistyössä alueen yritysten kanssa leviävät. Tilausta ainakin löytyy. 90% EK:n kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi korkeakouluyhteistyön kasvavan tulevaisuudessa. Voidaan hyvillä syin sanoa, että Suomeen on syntynyt koulutuksen ja elinkeinoelämän yhteistyökulttuuri.

Digitalisaatio on hyvä renki, mutta ei aina paras mahdollinen isäntä. Siksi uusia toimintatapoja digimaailmassa on suunniteltava yhdessä samaa tahtia kehittyvän digipedagogiikan kanssa. Kehittämisen kultainen sääntö on tehdä kehittämisestä yhteinen projekti. Käyttäjältä tai asiakkaalta kannattaa hakea palautetta koko ajan. Se on helpoin keino varmistua, että syntyy ratkaisu oikeaan tarpeeseen ja parhain mahdollinen lopputulos myös opiskelijan näkökulmasta. Koulutuksessa ei ehkä ole aina ajateltu opiskelijoita ja yrityksiä asiakkaina. Asiakkaita he kuitenkin mitä suuremmassa määrin ovat. Oikein toteutettu digiloikka tuo opiskelijoille paljon hyvää: avoin pääsy koko kentän koulutustarjontaan, joustavammat opiskeluajat – vaikka sitten kesälukukauden muodossa – ja ennen kaikkea ajantasaista osaamista, jolle on kasvava kysyntä elinkeinoelämässä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran eAMK-hankkeen verkkosivuilla.