Riikka Heikinheimo bloggaa: Matematiikkaan tulee panostaa jo ennen lukiota

EK:n esittämä osaamistakuu on vastaus myös niihin huoliin, joita Helsingin Sanomien sivuilla on nostettu esille liittyen pitkän matematiikan opiskeluun lukiossa. Pistemäiset uudistukset eivät riitä, kirjoittaa koulutusjohtajamme Riikka Heikinheimo.

Helsingin Sanomien artikkeli Liian pitkä matematiikka (26.5.2019) ja siitä käynnistynyt keskustelu nostaa tunteet pintaan. Hyvä niin, sillä keskustelu tuo esiin monta tärkeää asiaa.

Keskustelusta puuttuu kuitenkin systeeminen näkökulma. On nimittäin vaikeaa muuttaa vain yhtä kohtaa koulutuspolulla ilman, että tilanne sakkaa. Nyt opettaja Timo Salmisen mukaan sakkasi lukion matematiikan opetus, kun korkeakoulut nostivat matematiikan merkitystä sisäänoton kriteereissään.

Lukion pitkän matematiikan opettajat painiskelevatkin nyt positiivisen ongelman kanssa. Matematiikka kiinnostaa nyt myös niitä oppilaita, joille se ei ole luonnostaan helppoa. Nämä nuoret ovat oikeassa – matematiikkaa kannattaa opiskella.

Tunnistamme elinkeinoelämässä varsin hyvin, kuinka tärkeää ja laaja-alaista osaamispohjaa matematiikka ja matemaattinen ajattelu luovat. Sen opiskelun myötä syntyy sekä varsinaista matemaattista osaamista että myös analyyttistä ajattelutapaa. Näille molemmille ominaisuuksille on kasvavaa kysyntää kaikilla aloilla, niin Suomessa kuin maailmalaajuisesti. Lisäksi matemaattiselle osaamiselle rakentuu monia muita tärkeitä osaamisia, esimerkiksi kemian, fysiikan ja biologian osaaminen (nk. LUMA-aineet) sekä talousosaaminen.  Näiden rinnalle tarvitaan toki vielä muuta osaamista mm. vahva äidinkieli ja vieraat kielet.

Muutokset tärkeissä oppiaineissa voisivat sujua helpommin, jos niitä toteutettaisiin joko portaittain tai kaikilla koulutusasteilla samanaikaisesti.

Mietimme EK:ssa, kuinka tilannetta olisi viisainta korjata. Tiedämme, että varsinkin matematiikassa oppiminen on kuin tikapuiden kiipeämistä. Liikkeelle lähdetään alhaalta ja tarvitaan jokainen askelma, muuten ylöspäin eteneminen käy vaikeammaksi.

EK kuuli lukutaidon, matematiikan opetuksen ja kasvatustieteen asiantuntijoita. Käänsimme sen pohjalta katseemme peruskouluvaiheeseen. Syntyi ehdotuksemme seuraavan hallituksen koulutuspoliittiseksi kärkihankkeeksi: esitämme peruskoulun uudistamista ns. osaamistakuun pohjalta. Osaamistakuun  ytimessä on lupaus, että yksikään nuori ei lähde peruskoulusta ilman sujuvaa luku-, lasku- ja kirjoitustaitoa. Tälle pohjalle jokainen nuori voi luottavaisena rakentaa omaa tulevaisuuttaan, oli reitti sitten ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen kautta eteenpäin.

Yksi asiantuntijoistamme on palkittu matematiikan opettaja Maarit Rossi. Hän peräänkuuluttaa matematiikan opettamisen tarvetta siirtyä uusille uomille. Lue Maarit Rossin artikkeli.

Tutustu EK:n osaamistakuu-esitykseen.