Pisa-tulokset havahduttavat pohtimaan perusopetuksen tulevaisuutta

Vaikka Suomi sijoittuu luonnontieteissä kansainväliseen kärkikolmikkoon, on kymmenessä vuodessa tullut huomattavaa takapakkia. Haetaan yhdessä keinoja, joilla suunta käännetään!

42203579 - teacher, schooling, student.Tuorein Pisa-raportti antoi aihetta iloon mutta haastaa myös uudistumaan. Koululaistemme oppimistulokset ovat yhä hyvällä tasolla. Suomi on esimerkiksi ainoa maa, jossa enemmistö luonnontieteiden osaajista on tyttöjä.

Yleisesti luonnontieteissä on kuitenkin laskusuunta. Osaamistason lasku vastaa peräti yhden vuoden opintoja, sanoo EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

– Perusopetus on avainasemassa, kun haluamme sytyttää nuorissa entistä vahvemman kiinnostuksen luonnontieteitä, matematiikkaa ja ylipäänsä omaa tulevaa koulutuspolkua kohtaan.

Tähän voi tarjota mahdollisuuden uusi opetussuunnitelma, jonka kautta koulu voidaan tuoda lähemmäksi ympäröivää yhteiskuntaa. Oppimisympäristöjä voidaan monipuolistaa myös tiivistämällä koulujen ja yritysten yhteistyötä. Esimerkiksi Taloudellisen tiedotustoimiston toteuttamat Yrityskylät ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi virittää 6-luokkalaisten ja yläkoululaisten oppimismotivaatiota.

Vaikka koulua ei käydä Pisa-tutkimusta varten, tuottaa kansainvälinen vertailu erinomaisen aineiston koulun kehittämisen tueksi, korostaa Heikinheimo.

– Koulutusasioissa ei kannata tehdä äkkikäännöksiä vaan järjestelmällistä kehittämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnitelma määrittää peruskoulun uudet teesit on hyvä avaus. 100-vuotias Suomi ansaitsee tämän ja elinkeinoelämä on mielellään mukana aktiivisena osapuolena.

– Perusopetuksen resursseista päätetään kuntatasolla. Kuntapäättäjillä on siis painava vastuu lasten, nuorten ja Suomen osaamisen tulevaisuudesta. Investoikaa siis nuorten koulutukseen!

Pisa-tutkimuksen valossa koulujen väliset erot ovat Suomessa edelleen pieniä, mutta alueiden väliset erot ovat kasvussa. Myös erot tyttöjen ja poikien osaamisessa ovat lisääntyneet. Samoin heikosti menestyvien oppilaiden osuus on noussut. Heikko osaaminen kasautuu samoille oppilaille luonnontieteissä, matematiikassa ja lukutaidossa. Noin kaksi kolmasosaa heikosti menestyvistä on poikia.