Riikka Heikinheimo: Suomella etulyöntiasema hyötyä EU:n elpymisrahoituksesta

EU:n elpymisrahoituksella on kaksi painopistettä ylitse muun: digitalisaation kiihdyttäminen ja ilmastonmuutoksen hillintä. Juuri näissä Suomi on Euroopan eturiviä. Siinä syitä, miksi EU:n elpymisrahoitus voi antaa buustia Suomen kilpailukyvylle ja talouskasvulle, kirjoittaa innovaatiopolitiikkaan erikoistunut johtajamme Riikka Heikinheimo.

Koronakriisin alkaessa EK:n Digital Game Changers -ryhmän yritykset näkivät sinne, mihin muut vasta siirtävät katsettaan. Maailmanmarkkinoiden innovaatiokysyntä ei nimittäin koronan myötä suinkaan vähentynyt vaan päinvastoin: kestävän talouden ratkaisuille tulee olemaan huutava tarve.

Maailma ja erityisesti Eurooppa elvyttävät. Kun tämä momentum halutaan käyttää ilmaston kannalta hyviin ratkaisuihin, on suomalaisen osaamisen aika.

Väitän, että aika on Suomen puolella. Kaksi isoa megatrendiä kohtaa, kun digitalisaatio tulee tukemaan kestävän kasvun ratkaisuja. Suomalaiset yritykset ovat nykyisellä ja kehitettävällä teknologiallaan maailman johtavia osaajia esimerkiksi kestävissä energiaratkaisuissa, logistiikkaratkaisuissa ja älykkäässä automaatiossa. Lisäksi teollinen 5G on käyttöönottovaiheessa. Kansalliset päätöksetkin ovat olleet tukena: innovaatiorahoituksen veturit ovat juuri rakentaneet yritysvetoisia verkostoja yhteistyötä varten.

Suomi tekee viisaasti, jos se kohdentaa elvytysvarat konkreettisten pilottien, demojen ja showcase-esimerkkien rakentamiseen. Näitä voisivat olla esimerkiksi kaupunkien energiajärjestelmien muuttaminen hiilineutraaliksi. Isoja kokonaisuuksia, joita voidaan myös monistaa maailmalle. Eurooppa investoi elpymisvarojaan digitaaliseen kestävän talouden siirtymään. Näitä kokonaisuuksia Digital Game Changers -yritykset parhaillaan rakentavat.

Euroopan on oltava kunnianhimoinen elvytyksen toteutuksessa. Tähän on politiikassa luotava riittävä paine. Elvytysvarat tarvitsevat myös tehokkaan ja läpinäkyvän seurannan.  Jos eurooppalaiset toteutukset nojaavat suomalaiseen osaamiseen, voidaan olla varmoja riittävästä kunnianhimosta, sillä olemme Euroopan johtava digisiirtymän ja kestävän kasvun taitaja.

Voidaan kinastella elvytyspaketin Suomeen tulevien varojen koosta. Toisaalta, antamalla täysi tuki yritysten vientiponnisteluille voidaan varmistaa, että elvytyspaketti sekä elvyttää että kiihdyttää talouskasvuamme. Silloin se myös auttaa tulevaa – hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ovat paremmassa turvassa kun #kasvumaksaavelan.