OKM:n korkeakouluvisio 2030: Kunnianhimoinen tavoite, keinovalikoimaa kannattaa pohtia

Tänään julkistetun tavoitteen mukaan joka toiselle nuorelle haluttaisiin korkeakoulututkinto. EK sen sijaan haastaisi nostamaan osaamistasoa läpi koko koulutusjärjestelmän. Jos taas korkeakoulututkintoja halutaan lisää, tehokkain tapa olisi opintojen nopeuttaminen.

Tänään julkaistiin Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle” -visio. Muutama viikko sitten valmistui pääministerin johdolla toimineen Tutkimus- ja innovaationeuvoston tiekartta vuoteen 2030. Eilen taas julkaistiin Tekoälyohjelman väliraportti.

EK on osallistunut kaikkien valmisteluun. Visioiden vahvuus onkin se, että ne on valmisteltu yhteistyössä yritysten edustajien kanssa, kertoo johtaja Riikka Heikinheimo.

Tänään julkaistu visiotyö on loppumetreillään saanut ilahduttavan dynaamisen otteen. Yksi tarkemmista tavoitteista vaatii Heikinheimon näkemyksen mukaan kuitenkin jatkopohdintaa:

– Ministeriö esittää tulevaisuudessa joka toiselle nuorelle korkeakoulututkintoa. EK:n arvion mukaan paljon tärkeämpää olisi nostaa osaamistasoa kautta linjan, läpi koko koulutusjärjestelmän. Ei siis riitä, että tavoitellaan korkeakoulutettujen määrän lisäämistä.

Heikinheimon mukaan paras tae Suomen osaamistason nostamiselle on varmistaa, että perusopetus tuottaa kaikille paremmat valmiudet jatko-opintoihin – suuntautuivat he sitten mitä tahansa reittiä työmarkkinoille.

– Ammatillisen koulutuksen reitti korkeakoulujen jatko-opintoihin tulee olla sujuva. Yhteistyötä on tiivistettävä erityisesti ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kesken. Vision tavoite korkeakoulutettujen osuudesta on helpoiten ja varmimmin saavutettavissa nopeuttamalla opintojen etenemistä ja parantamalla läpäisyastetta.

Kun toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa, ajantasaisesta osaamisesta tulee hyvin nopeasti kriittinen ”raaka-aine” muiden tuotannontekijöiden rinnalle, Heikinheimo muistuttaa. Parhaiten Suomi pysyy kehityksen kelkassa, kun koulutus, tutkimus ja verkostot saadaan tehokkaasti tuotua käytäntöön ja yhdistettyä yritysten osaamiseen.