Osaamisen kasvattaminen on erityisen tärkeää koronakriisin aikana

01.04.2020

Koronaepidemia ei ole poistanut tarvetta jatkuvasti kehittää osaamista työelämässä, päinvastoin. EK ja Sivistystyönantajat Sivista kokosivat tietoa, kuinka yritys ja lomautettu voivat hyödyntää lomautusaikaa kouluttautumiseen ja jatkuvaan oppimiseen ja millaisia vaihtoehtoja lomautuksille on.

Koronapandemia koettelee nyt maailmaa. Viruksen aiheuttamia kuolemantapauksia on kymmeniätuhansia, eikä laantumisesta osata antaa varmoja ennusteita. Epidemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen talouden taantuman, jonka seuraukset ovat laajat. Suomessakin korona on jo aiheuttanut tuhansia lomautuksia ja yt-neuvottelujen piirissä on yli 300000 työntekijää.

Ennen koronaepidemiaa elimme pitkän ja tasaisen talouskasvun kautta. Korona leikkasi äkillisesti talouden siivet, mutta jo sitä ennen kasvun esteeksi oli muodostumassa osaajapula, josta eri toimialojen yritykset kautta Suomen raportoivat.

Osaajapula ei ole kadonnut, vaikka lomaukset ja irtisanomiset kasvavatkin nyt hurjaa vauhtia. Epidemia laantuu aikanaan ja yhteiskunnan toimintojen palautuminen normaalitilaan käynnistyy. Tällöin testataan valmiuttamme nousta taantumasta, ja osaamisemme on avainasemassa. Digitaalisille palveluille on aiempaa kovempi kysyntä, eikä pitkän aikavälin ilmastohaastekaan ole poistunut. Koronaepidemia voi luoda myös aivan uudenlaisia tarpeita.

Hallitus on reagoinut nopeasti koronaepidemian vuoksi tapahtuneisiin lomautuksiin, irtisanomisiin ja yritysten normaalitoiminnan seisahtumiseen. Jatkotoimenpiteet on hyvä suunnitella niin, että ne tukevat sekä lyhyen että pitkän aikavälin pärjäämistä. Lomautusajat tai muuten mahdollisesti vapautuva aika kannattaa hyödyntää mahdollisimman hyvin osaamisen päivittämiseen.

Erilaiset verkkokurssit tarjoavat tähän mahdollisuuksia jo nyt, mutta laajan joukon saamiseksi mukaan, vaaditaan nopeaa reagointia ja investointeja etäkoulutuskapasiteetin vahvistamiseen. Iso osa korkeakouluista ja oppilaitoksista kykenee laajentamaan ja räätälöimään koulutustarjontaansa nopeasti rahoituksen järjestyessä. Lyhyen aikavälin hyötyjen lisäksi osaamisen vahvistaminen kantaa hedelmää myös tulevina aikoina. Voimme nousta kriisistä entistä osaavampina.

Lue lisää kouluttautumisvaihtoehdoista lomautusaikana.