EK esittää digitaalista etäopetusta kielitarjonnan monipuolistamiseksi

22.05.2020

Etäopetus olisi ratkaisu siihen, että Suomen koululaiset pääsevät yhtäläisen kielitarjonnan äärelle asuinpaikasta riippumatta. EK esittää, että peruskoulua koskevaan lainsäädäntöön lisätään etäopetus pysyvästi. Digiyhteyksillä tarjottava opetus mahdollistaa monipuolisen kielitarjonnan Suomen jokaisessa kunnassa ja kaikissa kouluissa.

Koronan myötä suomalaiset opettajat ja oppilaat siirtyivät ’etätöihin’ ja digiaikaan käytännössä yli yön. Tätä voi pitää kansainvälisen tason menestystarinana, kiittää EK:n koulutuksesta ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Taina Susiluoto. Nyt on olennaista, että koronan aikana testatut digikäytännöt osataan hyödyntää pysyvästi.

Työelämässä tarvitaan laajaa kielitaitoa – silti koulujen kielitarjonta supistuu

Peruskoulun haasteena on kieliopetuksen systemaattinen kaventuminen viime vuosina. Samaan aikaan työelämässä tarvitaan yhä laaja-alaisempaa kielitaitoa ja monien kulttuurien tuntemusta, Susiluoto muistuttaa:

”Koronakriisi kuitenkin osoitti, että meillä on olemassa työkalu, jolla voimme vastata tähän haasteeseen: digitaalinen oppiminen yhdistettynä etäopetukseen. Sen ansiosta maan paras osaaminen ja monipuolisimmat ainevalinnat voidaan tarjota lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta. Etäopetuksen vakiinnuttaminen olisikin Sanna Marinin hallituksen todellinen yhdenvertaisuusteko suomalaisille lapsille!”

Etäopetus pysyvästi perusopetuslakiin

EK esittää, että peruskouluissa tulisi tarjota laaja kirjo kieltenopetusta kaikille suomalaisille lapsille ja nuorille digitaalisesti. Tämä tulisi toteuttaa siten, että maan hallitus ottaisi etäopetuksen pysyvästi perusopetuslakiin:

”Nyt olemme todistaneet hyvin toimivaa etäopetusta poikkeuslain nojalla ja havainneet, että nykyinen lainsäädäntö on kahlinnut opetuksen kehittämistä. Korona osoitti, että juuri digitaalisuus voisi olla ratkaisu opetusjärjestelmämme isoihin haasteisiin ja antaisi nuorille paremmat valmiudet kohdata tulevaisuuden työelämä”, Susiluoto tiivistää.

On selvää, ettei pienillä paikkakunnilla ja kyläkouluissa ole mahdollisuutta tarjota opetusta esimerkiksi ranskan, saksan, venäjän tai puhumattakaan kiinan kielessä. Vastaavasti isoissa kaupungeissa perheet tekevät kalliita ratkaisuja ja muuttavat jopa asuinpaikkaa saadakseen avattua lapsillensa tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Etäopetus tarjoaa kieltenopiskeluun uusia mahdollisuuksia peruskoulun lisäksi myös muilla koulutusasteilla. Esimerkiksi lukiossa voitaisiin järjestää valtakunnallisia kursseja. Myös vapaan sivistystyön rooli aikuisten kieliopintojen mahdollistajana vahvistuisi laajan etäopetustarjonnan myötä.