Internetin uudet vaatteet, kysyy Sanna-Maria Bertell? Alustatalouden uusi aika ja uudet säännöt

02.06.2020

Internetin uusi maailmanaika vaikuttaa olevan käsillä. Siltä se ainakin tuntuu, kun katsoo viime aikojen kehitystä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa, joissa molemmissa on ollut ilmassa lupauksia uudesta sääntelystä. Kuten odotettiin, komissio ehti ensin ja julkaisi suunnitelmansa digitaalisten palvelujen ja alustojen uusista säännöistä.

Komission varsinaisia sääntelyehdotuksia odotetaan viimeistään vuodenvaihteessa, ja ensinäkemältä niihin valmistautuessaan komissio keskittyy pääosin kuulemisissaan kuuteen eri lankaan:

  • Käyttäjien turvallisuus online-ympäristössä
  • Alustojen vastuusääntöjen tarkastelu palvelujen välittäjänä
  • Alustojen voimakkaasta portinvahtiasemasta johtuvat ongelmat
  • Muut ongelmat, kuten online-markkinointi ja älysopimukset (”smart contracts”)
  • Alustatyöntekijöiden haasteet
  • Hallinto ja viranomaisvalvonta alustataloudessa

Komissiolla on ainakin kunnianhimoa, sillä alustatalouden kipukohtiin aiotaan puuttua nyt isolla kädellä. Toki kyseessä on vasta kuuleminen, mutta komission ajatukset eri sääntely- ja politiikkavaihtoehdoista vaikuttavat jo melko kypsyneitä. Vaihtoehdoistakin (ns. roadmaps) kuullaan peräti kahdessa eri osassa:

Eikä tässä vielä kaikki, vaan komissio julkaisi samaan aikaan uuden kilpailusääntöjen työkalun kuulemisen, jolla on tarkoitus modernisoida kilpailuoikeutta uuden digitaalisen talouden raameihin. Ehdotus ei rajoitu vain teknologiayrityksiin, mutta yhtenä tärkeänä osana työkalupakkia on myös alustojen yksityiskohtaisempi sääntely.

Komissiolla on varmasti ollut paineita toimia asiassa, ja nyt näyttäisi poliittinen myötätuuli vain vahvistuneen. Trumpin väkivaltaa ihannoivien twiittien moderointia seurannut keskustelu Yhdysvalloissa ja korona-pandemian disinformaatio muistuttavat, että ilmaisellakin palvelulla on hintansa. Haasteet ja keskeiset toimijat ovat globaaleja, mutta lainsäätäjän ratkaisut saattavat eriytyä entisestään. Yhdysvalloissa keskityttänee jatkossakin sananvapaus- ja vastuukysymyksiin, EU:ssa puolestaan katsotaan koko markkinaa ja alustatalouden ilmiöitä kokonaisvaltaisemmin. Olemme tottuneet ajattelemaan disruptiota innovatiivisen teknologian tai liiketoimintamallin seurauksena, mutta seuraava internetin vallankumous saattaakin olla komission virkamiesten kynästä lähtöisin.

Linkit kuulemisiin: