EK: Lisää yritysten edustajia ammattikorkeakoulujen hallituksiin

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää, että ammattikorkeakoulut lisäisivät yritysten edustajia hallituksiinsa. Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksissa tulee olla elinkeinoelämän edustus, mutta useimmissa hallituksissa osuus jää yhteen edustajaan, mikä on lain edellyttämä minimi.

EK on viestittänyt pitkään, että työttömyysongelman rinnalla Suomessa on osaamisen kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu. Osa työpaikoista jää täyttämättä hakijoiden osaamisen puutteiden takia. Tämä löytyy taustalta jopa neljäsosassa rekrytointivaikeuksia. Tiiviimpi yhteistyö takaisi se, että koulutuksen sisällöt ja osaamistarpeet ovat linjassa.

– Elinkeinoelämän edustajien osuus ammattikorkeakoulujen hallituksissa voisi olla jopa puolet, mikäli työelämäyhteistyötä halutaan aidosti painottaa. Näiden edustajien kautta saadaan ammattikorkeakoulutukseen vahvaa ymmärrystä liiketoiminnasta, sen uudistamisen haasteista sekä elinkeinoelämän tarpeista, sanoo EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

Ammattikorkeakoulutuksen tuottamalle osaamiselle on vahva tilaus suomalaisissa yrityksissä. Vain pieni osa valmistuneista siirtyy jatkamaan opintojaan.  Valmistuneiden osaamisen on oltava sellaista, että sille on kysyntää. Osaamisen osuvuus pitää varmistaa.

– Koulutus ammattikorkeakouluissa on hyvin työelämälähtöistä. Tiiviissä yhteistyössä koulutusta on mahdollista kehittää siten, että yritysten muuttuvat tarpeet ja olosuhteet huomioidaan entistäkin paremmin. Tästä vuoropuhelusta hyötyisivät sekä opiskelijat että elinkeinoelämä, kirittää EK:n asiantuntija Marita Aho.

Koulutusjärjestelmää uudistettaessa EK esittää ammattikorkeakoulujen vaikuttavuuden arvioinnin tueksi seuraavia mittareita: elinkeinoelämäyhteistyö, laadukas ja vaikuttava koulutus sekä yrittäjyyden edistäminen. Kriteereinä tulee käyttää esimerkiksi elinkeinoelämän edustajien osuutta hallituksissa ja laadullista työllistymistä.

– Suomeen tarvitaan lisäksi yhteinen visio koko korkeakoulusektorista vuodelle 2025. Sen tekemiseen tulee valjastaa niin korkeakoulut kuin sidosryhmätkin. Tavoitteen tulee olla elinkeinoelämäyhteistyön kannalta kirkas: miten yritysten osaamistarpeisiin parhaiten vastataan, Heikinheimo toteaa.

EK julkisti linjauksensa ammattikorkeakoulujen kehittämiseksi 28.11.

Menestyvät ammattikorkeakoulut (pdf)