EK:n yrityskysely: Digitalisaation edelläkävijöitä 9 prosenttia, digipassiivien osuus 35 prosenttia

Suomalainen yrityskenttä on edelleen vahvasti jakautunut suhteessa digitalisaatioon. Polttavana kysymyksenä on se, kuinka yritykset tarttuvat datan mahdollisuuksiin liiketoiminnassa. 

EK on kartoittanut suomalaisyritysten henkilöstöä  koskevia osaamistarpeita digitalisaation näkökulmasta. Kysely kattoi EK:n liittoyhteisön kaikki toimialat ja kaiken kokoiset yritykset:

  • 9 prosenttia yrityksistä mieltää itsensä digitalisaation edelläkävijäksi, 56 prosenttia seuraa tai hyödyntää digikehitystä, 35 prosenttia mukautuu siihen passiivisesti tai ei pidä ilmiötä liiketoiminnalleen merkityksellisenä.
  • 89 prosenttia arvioi, että digitalisaatio on luonut uusia osaamistarpeita. Eniten uutta digiosaamista tarvitaan datan hyödyntämisessä, taloushallinnossa, viestinnässä sekä myynnissä ja markkinoinnissa.
  • 72 prosenttia yrityksistä kokee, että henkilöstön digiosaamisessa on liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita.
  • 46 prosenttia vastaajista arvioi, että johdolla on erinomainen tai hyvä ymmärrys digitalisaation mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä. 65 prosenttia yrityksistä käsittelee digitalisaation mahdollisuuksia osana strategiaansa.
  • Tunnusluvut ovat samansuuntaisia kuin kaksi vuotta sitten, jolloin EK teki vastaavan kyselyn edellisen kerran. Liiketoimintaa haittaavat osaamisvajeet ovat jopa yleistyneet.

Tartutaan datan mahdollisuuksiin

Digitalisaatio etenee eritahtisesti Suomen yrityskentässä, summaa tuloksia EK:n johtaja Riikka Heikinheimo:

”Tähän ei ole olemassa yksinkertaista selitystä. Tilanne riippuu pitkälti yrityksen toimialasta, strategiasta ja digitalisoitumisen tarpeesta. On myös huomioitava yrityksen kehitysvaihe. Ensimmäistä digiloikkaa ottavilla on aivan eri tarpeet kuin edelläkävijöillä. ”

”Nyt on viimeinen hetki herätä datan merkitykseen. Erityisesti pk-yrityksissä tarvitaan ymmärrystä siitä, mitä tietoa liiketoiminnassa syntyy, millainen data on laadukasta ja kuinka sitä voisi paremmin hyödyntää. Ja ennen kaikkea, millaisesta datasta on tulevaisuudessa liiketoiminnalle hyötyä.”

Yrityskysely toteutettiin osana EK:n Henkilöstö- ja osaamistiedustelua, johon vastasi noin 850 erikokoista yritystä joulukuussa 2018.

Tutustu tuloksiin tarkemmin infografiikan muodossa.