Nollaverokanta koronan kotitesteille on kannatettava muutos

Koronan vastaiseen taisteluun on päätetty ottaa uusi keino. Hallitus on antanut maanantaina 20.12.2021 esityksen, jonka mukaan koronan kotitesteihin käytettävä alv-kanta olisi vuoden 2022 ajan 0 %. Hallituksen esitys on annettu hyvin nopeassa aikataulussa ja tarkoitus on myös saada esitys läpi Eduskunnassa poikkeuksellisen nopeasti. Koronan levitessä tarvitaan monia erilaisia toimia. Kotitestien alv:n alentaminen on yksi hyvä muutos, joka voi kannustaa niiden laajempaan käyttöön ja siten osaltaan auttaa hillitsemään epidemiaa.

– Koronatesteihin on tähän asti sovellettu 24 % verokantaa. Verokannan alentaminen 0 %:iin antaa mahdollisuuden laskea testien hintoja merkittävästi. Tämä on omiaan kannustamaan ihmisiä käyttämään kotitestejä laajalti ja EK kannattaa muutosta, toteaa Tiina Ruohola, EK:n välillisen verotuksen asiantuntija.

Kotitestaus on tärkeä osa koronaepidemian hallinnassa ja yhteiskunnan pitämisessä auki.

– Testaus on äärimmäisen tärkeä osa pandemian hallintaa. Kun tautitapaukset saadaan kiinni ajoissa, voidaan välttää tulevat altistumiset ja tartunnat. Pidän kotitestausten verokannan muutosta kannatettavana ja kannustan kaikkia tekemään testejä pienellä kynnyksellä, jatkaa Auli Rytivaara, EK:n asiantuntijalääkäri.

Hallituksen esityksen mukaan muutos tulee voimaan 1.1.2022 alkaen ja on voimassa 31.12.2022 asti. Esityksen mukaan kyseessä on nimenomaan 0 % verokanta eikä veroton myynti eli testien myynti ei vaikuta yritysten vähennysoikeuksiin.

Verokantojen käyttö on hyvä täsmätoimi, jolla hintoihin voidaan vaikuttaa. EU-maiden valtiovarain- ja talousministereiden kokouksessa 7.12. päästiin yhteisymmärrykseen arvonlisäverokantojen vapauttamista koskevassa ehdotuksessa. Tämä tulee mahdollistamaan 0–5 % niin sanottujen superalennettujen verokantojen käytön myös tulevaisuudessa, lisää Ruohola.