Arvonlisäverotuksessa monia alakohtaisia muutoksia suunnitteilla 1.1.2022 alkaen

Arvonlisäverotuksessa on odotettavissa useampia muutoksia vuoden alusta lähtien. Muutokset ovat monilta osin alakohtaisia, eivätkä kosketa kaikkia yrityksiä samalla tavalla.

Lausunnolla on jo ollut luonnos hallituksen esityksestä MBA-palvelujen arvonlisäverokäsittelyn selkeyttämisestä. Tällä hetkellä kotimaiset toimijat ovat laskuttaneet MBA-koulutuspalveluista kotimaan 24 % arvonlisäverolla, kun taas ulkomaiset toimijat ovat laskuttaneet ilman arvonlisäveroa. Muutoksen voimaantulon jälkeen myös ulkomaiset toimijat tulevat arvonlisäverotuksen piiriin. EK kannattaa tätä muutosta.

Toinen vireillä oleva muutos liittyy lentokenttämyymälöihin. Verovarastoihin liittyvistä säännöksistä johtuen monet lentokentillä sijaitsevista myymälöistä ovat joutuneet kieltäytymään myymästä tavaroita kotimaan matkustajille. Nyt vireillä olevan muutoksen myötä lentokentillä sijaitsevat myymälät voivat aloittaa myynnin myös kotimaisille matkustajille. Myynneistä tilitetään Suomen ALV. EK kannattaa muutosta ja on ollut yhdessä Kaupan liiton kanssa ajamassa asiaa.

Muutoksia on odotettavissa myös laskujen säilyttämistä koskeviin säännöksiin. Tällä hetkellä laskut tulee säilyttää joko Suomessa tai EU-maassa ja niihin on oltava jatkuva sähköinen yhteys. Muutoksen myötä mahdollistetaan laskujen säilyttäminen myös EU-alueen ulkopuolella.

Pankki- ja rahoitusalaa koskeva ryhmärekisteröintisäännös on myös päivityksen kohteena. Hallituksen esitys -luonnosta asiasta ei ole vielä annettu, mutta käsityksemme mukaan kyseessä pitäisi olla ainoastaan teknisluonteinen päivitys kirjanpitolainsäädännössä tapahtuneista muutoksista johtuen.

Edellä mainittujen lisäksi tulossa on muun muassa osto- ja lahjoitusdirektiivin implementointi. Kyseessä on korona-ajan erityislainsäädäntö, joka on tarkoitettu tulemaan voimaan takautuvasti vuoden 2021 alusta lähtien. Muutos on tulossa myös myyntien verottomuuteen EU:n mahdollisille yhteisille puolustusvoimille. Tämä muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2022 alkaen.