Suomalaiset korkeakoulut samalle viivalle verokohtelussa ulkomaisten korkeakoulujen kanssa

Marinin hallitus on EU:n komission suosituksesta antamassa syyskuussa esityksen MBA-tutkintojen arvonlisäverokohtelun muuttamisesta. Esitysluonnos asettaa kotimaiset ja ulkomaiset koulutuksentarjoajat samalle viivalle arvonlisäverokohtelussa. Tällä hetkellä suomalaisten korkeakoulujen tarjoamat MBA-ohjelmat ovat arvonlisäveron alaisia, mutta ulkomaisten toimijoiden usein eivät. Sivistystyönantajat kannattaa luonnosteltua hallituksen esitystä.

MBA-ohjelmat ovat jo työelämässä oleville suunnattuja laajoja täydennyskoulutuskokonaisuuksia, kestoltaan ja vaativuudeltaan verrannollisia maisteriohjelmiin. MBA-koulutus toimii liiketoiminnallisen perustein ja se on osallistujille maksullista, eivätkä MBA-tutkinnot kuulu viralliseen tutkintojärjestelmään.

Kotimaisten korkeakoulujen tarjonnan lisäksi Suomessa on jonkin verran ulkomaisten toimijoiden tuottamaa MBA-koulutusta. Nykykäytännön mukaan nämä ohjelmat on vapautettu arvonlisäverosta, kun ne johtavat jossakin maassa virallisesti tunnustettuun korkeakoulututkintoon. Ulkomaisten toimijoiden ohjelmissa tilanne on usein tämä, kun taas Suomessa suomalaiseen tutkintoon johtavasta koulutuksesta ei voi periä maksuja EU-alueen kansalaisilta. Tämä on antanut ulkomaisille toimijoille 24 prosentin hintakilpailuedun.

– Pidämme hallituksen esitysluonnosta ja komission menettelyä erittäin hyvinä asioina. Lainmuutoksen myötä suomalaiset korkeakoulut ja ulkomaiset koulutuksentarjoajat ovat tasavertaisessa kilpailuasemassa. Toivotamme ulkomaiset toimijat tervetulleiksi kotimaan koulutusmarkkinoille, sanoo Sivistan johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija Heikki Holopainen.

– Arvonlisäverojärjestelmän keskeisiä elementtejä on verotuksen neutraalisuus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei samanlaisia, keskenään kilpailevia toimintoja saa kohdella keskenään verotuksellisesti eri tavoin. Nykytilaan johtanut oikeuskäytäntö tarkoitti suomalaisten MBA-tarjoajien osalta sitä, että ne olivat automaattisesti ulkomaalaisia kilpailijoitaan 24 % arvonlisäveron verran takamatkalla, Holopainen jatkaa.

– Iloitsen suomalaisen palvelutarjoajakentän puolesta, että tämä neutraalisuuskysymys tulee nyt korjatuksi pöydällä olevalla hallituksen esitysluonnoksella. Yleisen arvonlisäverokannan ollessa 24 %, on kyse merkittävistä summista. Nyt käsillä oleva muutos varmistaa tasapuolisen kilpailukentän, EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola toteaa.

Arvonlisäverotus pohjautuu EU:ssa yhtenäiseen arvonlisäverodirektiiviin. Tässä tilanteessa komissio päätyi katsomaan, että Suomessa tarvittiin lakimuutos varmistamaan verotuksen neutraalisuus.

Lisätietoja:

Heikki Holopainen p. 0400 639 331
Johtava elinkeinopoliittinen asiantuntija, Sivista

Tiina Ruohola p. 040 5198868
Veroasiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK