Arvonlisäverotuksen oikaisut Ruotsin tasolle

Suomessa yritykset joutuvat taistelemaan arvonlisäveron verotarkastuksissa jopa vuosikausia, vaikka lopulta tarkastuksen tulos voi olla minimaalinen maksu. Ruotsissa ja Norjassa on 5 % sääntö: jos oikaistava määrä on alle 5 % vähennettävästä verosta, oikaisua ei tehdä.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäiseksi Kauppalehdessä 23.11.

Arvonlisäverotusmenettelyn tarkoituksena on kulutuksen verottaminen. Yritykset hoitavat maksut oma-aloitteisesti. Tällä hetkellä verottaja vaikeuttaa toimintaa ylimääräisillä velvoitteilla ja niistä aiheutuvilla kuluilla. Yritykset ovatkin viime aikoina joutuneet viranomaistoiminnan joustamattomuudesta johtuviin kohtuuttomiin tilanteisiin. Esimerkiksi vähennysoikeuksien käyttöä ja kulujen kohdistamista on kyseenalaistettu tavalla, joka aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja ylimääräistä vaivaa suhteessa menettelystä lopulta mahdollisesti saatavaan verokertymään nähden. Erityisen ongelmallisia ovat olleet tilanteet, joissa koko liiketoimintaan kohdistuvien yleiskulujen vähennysoikeuksia on pitänyt keinotekoisesti jakaa ja kohdistaa arvonlisäverollisen ja verottoman liiketoiminnan välillä. Erittelyt ovat myös toisinaan riitautuneet vuosikausiksi, vaikka niistä lopulta tilitettäväksi jääneen ALV:n määrä on ollut marginaalinen.

Arvonlisäverolakia tulisi muuttaa pohjoismaiselle tasolle. Muutos pitäisi tehdä niin, että lakiin lisätään Ruotsin ja Norjan tapaan sääntelyä hallinnollisesta yksinkertaistuksesta. Jos vähennysoikeuden edellytykset täyttyvät ja vähennyskelvottomiksi väitettyjen yleiskulujen määräksi pystytään osoittamaan alle 5 %, yleiskulut vähennettäisiin täysimääräisesti. Uudistuksessa hallinnollisen yksinkertaistuksen tulisi olla pääsääntö, samalla varmistaen, että järjestelmän väärinkäyttöön pystyttäisiin jatkossakin puuttumaan tehokkaasti.

Hallinnollisen yksinkertaistuksen käyttöönotto vähentäisi yritysten kannalta epävarmuutta arvonlisäverotuksen toimittamisessa ja lisäisi arvonlisäverotuksen ennustettavuutta ja menettelyjen sujuvuutta. Samalla lainsäädäntöuudistus vapauttaisi sekä yritysten että Verohallinnon resursseja hyödyllisempään ja fiskaalisesti merkittävämpään toimintaan. Koska nykyinen taloustilanne on muutoinkin yrityksille haastava, lainsäädäntöuudistuksen valmistelu ja nopea käyttöönotto hyödyntäisivät kaikkia arvonlisäverotuksen osapuolia ja olisi omiaan toteuttamaan hallitusohjelmakirjausta hallinnollisen taakan pienentämisestä.

Veroasiantuntija Tiina Ruohola, Elinkeinoelämän keskusliitto

Asianajaja Eero Männistö, Roschier asianajotoimisto