EU-maille lisää vapauksia valita verokannat

03.12.2021

EU-maiden valtiovarain- ja talousministereiden kokouksessa on 7.12. käsittelyssä arvonlisäverokantojen vapauttamista koskeva ehdotus. Esityksen mukaan jäsenvaltioilla olisi enemmän vapauksia käyttää alennettuja verokantoja. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa ehdotusta.

Arvonlisäverodirektiivin mukaan jäsenvaltioilla voi olla yleisen verokannan lisäksi kaksi alennettua verokantaa. Yleisen verokannan on tällä hetkellä oltava vähintään 15 %, ja alennettujen verokantojen on oltava yli 5 %. Suomessa on käytössä elintarvikkeisiin ja ravintolapalveluihin alennettu 14 % verokanta ja lisäksi muun muassa kirjoihin, lehtiin, viihde- ja urheilutilaisuuksien sisäänpääsyihin ja lääkkeisiin sovellettava 10 % verokanta. Ilman direktiivimuutosta Suomessa ei voida ottaa käyttöön muita alennettuja verokantoja.

”Verokantoja koskevaa säätelyä on hyvä tarkastella nyt uudelleen, jotta voimme muun muassa taata neutraalin kohtelun muun muassa digitaalisesti katsottaville esityksille ja paikan päällä katsottaville esityksille. Tämä olisi luonteva jatkumo sille, kun vuonna 2019 mahdollistettiin alennettujen verokantojen käyttäminen myös sähköisiin kirjoihin”, toteaa Tiina Ruohola, EK:n välillisen verotuksen asiantuntija.

Komissio antoi esityksensä verokantojen laajemmasta vapauttamisesta jo vuonna 2018. Jäsenvaltiot olivat kuitenkin pitkään haluttomia muuttamaan lainsäädäntöä. Edistystä on kuitenkin tapahtunut ja asia on nyt noussut 7.12. pidettävän Ecofin-kokouksen agendalle, jossa ovat paikalla jäsenmaiden valtiovarain- ja talousministerit.

”Koronapandemia on myös näyttänyt, että meillä on oltava käytössämme nopeammat keinot muuttaa verokantoja tarvittaessa. Verokantauudistus mahdollistaa myös tämän. Samanaikaisesti on syytä kriittisesti tarkastella olemassa olevia verokantoja: olisiko joitakin verokantoja syytä alentaa ja onko listaus soveltamisen piirissä olevista tavaroista ja palveluista riittävä”, jatkaa Ruohola.

Jotta verokantoja koskeva ehdotus voi edetä, jäsenvaltioiden on oltava yksimielisiä. Jos direktiivi hyväksyttäisiin, jää käytäväksi vielä kotimainen keskustelu siitä, mihin alennettuja verokantoja halutaan soveltaa.

”Suomen olisi nyt hyvä tukea EU-tason muutosta. Direktiivin läpimeno ei vielä velvoita Suomea muutoksiin kotimaisesti, mutta mahdollistaa tärkeän kotimaisen keskustelun”, toteaa Ruohola.