Veroasiaa vuodelle 2022

EK:n alv-veroasiantuntija Tiina Ruohola listaa kuluvan vuoden veromuutoksia ja -tavoitteita.

 Arvonlisäverotus: muutoksia alkuvuodesta

Alkuvuodesta Eduskunnassa käsitellään useampia arvonlisäveroasioita. Muutokset ovat positiivisia. Näiden lisäksi valtionvarainministeriö on jo aloittanut useamman EU-tasolta tulevan ALV-muutoksen valmistelun. Osa muutoksista on jo päätetty EU-tasolla ja kyse on vain lainsäädäntömuutoksen toteutuksesta. Verokantojen osalta Suomessa on aloitettava poliittinen keskustelu siitä, mihin alennettuja verokantoja halutaan tulevaisuudessa käyttää.

Lentokentät: myynti kotimaan matkustajille ja palaaville matkustajille tulevaisuudessa mahdollista

Lentomatkustajille uutiset ovat hyviä. Kotimaan matkustajat ja matkoiltaan palaavat matkustajat voivat tulevaisuudessa tehdä ostoksia kaikista lentokenttämyymälöistä. Esteenä myynneille on tähän mennessä ollut arvonlisäverolainsäädäntö.

  • Suomessa on nyt tarkastettu direktiivin sanamuotoa ja huomattu, että voimme mahdollistaa lentokenttämyymälöiden myynnin myös kotimaan matkustajille. Tämä hallituksen esitys on tarkoitus antaa viikolla 5. Jos esitys saataisiin Eduskuntaan vähän nopeammin, muutos saataisiin voimaan jo helmikuun alusta. Tällöin myös etelästä Lappiin hiihtolomalle lähtijät pääsisivät ostoksille. Luonnosvaiheessa kaikki lausunnonantajat kannattivat muutosta.

MBA-palvelut: ulkomaiset yliopistot samalle viivalle kotimaisten yliopistojen kanssa

Kotimaiset yliopistot ja muut toimijat ovat jo pitkään maksaneet 24 % arvonlisäveron myymistään MBA-koulutuspalveluista, kun ulkomaiset toimijat ovat voineet myydä MBA-palvelut ilman arvonlisäveroa. Kilpakenttä on nyt muuttumassa, kun myös ulkomaisten toimijoiden tulee laskuttaa MBA-palveluista verolla. Hallituksen esitystä odotetaan annettavaksi viikolla 4.

  • EK kannattaa kilpailuneutraaliutta. Samoilla palveluilla on oltava sama verokäsittely. Hienoa, että muutos etenee.

Alennettuihin verokantoihin lisää liikkumavaraa

EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokouksessa 7.12.2021 https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/eu-maille-lisaa-vapauksia-valita-verokannat/) päästiin yksimielisyyteen alennettujen verokantojen käytön laajennusmahdollisuudesta. Parlamentin tulee vielä antaa asiassa puoltava lausuntonsa, ennen kuin lopullinen päätös Ecofin-kokouksessa voidaan tehdä.

  • Parlamentin on arvioitu antavan puoltava kommenttinsa maaliskuussa. Näin ollen esityksen lopullinen hyväksyntä voisi siten olla joko maaliskuun puolivälissä tai huhtikuun alussa järjestettävässä Ecofin-kokouksessa. Hyväksynnän jälkeen Suomessa on 18 kuukautta aikaa päättää, halutaanko ottaa käyttöön niin sanottuja superalennettuja (alle 5 %) verokantoja ja jos kyllä, mihin niitä halutaan. Direktiiviehdotus https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14754-2021-INIT/fi/pdf sisältää listauksen niistä tavaroista ja palveluista, joihin alennettuja ja superalennettuja voitaisiin käyttää. 

Muita EU-tason muutoksia

Ministeriössä on lisäksi aloitettu valmistelu useammista muista hankkeista. Yksi merkittävimmistä liittyy kiinteistöinvestointien tarkistusvastuuseen. Tämän muutoksen taustalla on Ruotsista alkunsa saanut Euroopan Unionin tuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan Ruotsin kiinteistöinvestointisäännökset eivät olleet linjassa ALV-direktiivin kanssa. Kyse on erityisesti kiinteistön luovutuksiin liittyvästä tarkistusvastuun siirtymisestä. EK seuraa muutosta tarkasti.

EU-tasolla muutoksia on tulossa myös erityisesti finanssialalle, kun alan toimijoille tulee uusia raportointivelvoitteita liittyen rajat ylittäviin kuluttajakaupan transaktioihin. Tätä muutosta odotetaan voimaantulevaksi vuoden 2024 alusta.

Lisäksi tietyt EU:n yhteistä puolustusta varten tapahtuvat myynnit ollaan vapauttamassa verosta. Tämä säännös vastaa nykyistä ALV-säännöstä Natolle myytäessä. Muutos odotetaan voimaantulevaksi 1.7.2022 alkaen.

Tiina Ruohola

Veroasiantuntija
tiina.ruohola@ek.fi
040 519 8868