Paperilaskutus EU-kaupassa historiaan?

Yritysten välisessä (B-to-B) EU-kaupassa paperilaskutus jää historiaan, jos komission ehdotus VAT in the Digital Age menee läpi. Historiaan jäisivät myös koontilaskutus ja kuukausittain Verohallinnolle annettavat yhteenvetoilmoitukset. Laskutussykli ja raportointi nopeutuisivat lähes reaaliaikaiseksi. Muutokset tulisivat voimaan 2028 alusta. Voimaantuloa edellyttää EU-maiden yhteisymmärrys, joka on veroasioissa vaatimus asioiden etenemiselle. Esitys koostuu kolmesta erillisestä kokonaisuudesta.

– Ulkomaisten ALV-rekisteröitymisten tarpeen vähentäminen One Shop Shop (OSS)-järjestelmää laajentamalla on kannatettavaa. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että suomalaiset yritykset voisivat entistä laajemmin asioida Suomen Verohallinnon kautta ja maksaa ja raportoida ALV:t myös muihin maihin tämän järjestelmän kautta, sanoo EK:n välillisen verotuksen asiantuntija ja BusinessEuropen VAT policy -työryhmän puheenjohtaja Tiina Ruohola.

 Ruohola painottaa, että reaaliaikaisemman ALV-raportoinnin hyödyt ja kustannukset tulee punnita vielä tarkkaan ja varmistaa, etteivät ne aiheuta yrityksille liian suurien kertainvestointien lisäksi liian merkittäviä juoksevia kustannuksia ja epävarmuutta sanktioiden mahdollisuuksien myötä.

– Tarvitsemme nyt eri tahojen välistä yhteistyötä, jotta hankkeen todelliset vaikutukset koko Suomelle saadaan arvioitua. EK on mielellään keskustelukumppanina, kertoo Ruohola.

Komission antama ehdotus on annettu 8.12.2022  ja kieliversiot direktiiviehdotuksesta on julkaistu helmikuussa. Ehdotus koostuu kolmesta erillisestä osiosta:

  • Arvonlisäveroa koskevien ilmoitusvelvollisuuksien nykyaikaistaminen
  • Alustojen roolien kasvattaminen lyhytaikaisessa vuokrausmajoituksessa ja henkilökuljetuspalveluissa
  • Ulkomaisten ALV-rekisteröitymisten tarpeen vähentäminen OSS-järjestelmää ja paikallista käännettyä verovelvollisuutta laajentamalla

– VAT in the Digital Age on suurin yksittäinen muutosehdotus ALV-direktiiviin EU-kaupan säännösten voimaantulon jälkeen 30 vuotta sitten. Ehdotus on kunnianhimoinen ja sen vaikutuksien laaja-alaisempi arviointi on vasta alkutekijöissään. Joka tapauksessa EU-kauppaa harjoittaville yrityksille muutos toisi massiiviset kustannukset, joiden määräksi komissio on EU-tasolla arvioinut yli 11 miljardia. Suurten kustannusten vastapainoksi useissa eri EU-maissa toimivat yritykset saisivat kuitenkin vakautta ja varmuuden siitä, etteivät EU-maat voi enää kehitellä omia raportointijärjestelmiään, sanoo Ruohola

Valtioneuvosto on antanut asiassa U-kirjeen  19.1.2023, jonka mukaan hallitus tukee arvonlisäverotuksen nykyaikaistamista digiaikana, mutta yksityiskohtia on vielä hiottava.