Tulliuudistuksessa varmistettava myös yritysten hallinnollisen taakan keveneminen

Euroopan unionissa on valmisteilla vuosikymmeniin mittavin tulliuudistus. Uudistuksen myötä perustettaisiin uusi EU:n yhtenäinen tulliviranomainen ja EU:n tullidatakeskus. Käyttöön otettaisiin myös uusi kumppanuusjärjestelmä Trust and Check traders. Tähän järjestelmään liittyville yrityksille olisi saavutettavissa huomattavia helpotuksia. Uudistukset tulevat voimaan asteittain vuoteen 2038 mennessä. Komissio antoi esityksen toukokuussa 2023 ja sen on parhaillaan Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin käsittelyssä.

”Kannatamme Trust and Check trader -toimijoille suunniteltuja helpotuksia. Tämä mahdollistaa pitkälle meneviä helpotuksia tullimenettelyihin. Toimijan on täytettävä tiukat luotettavuuden ja läpinäkyvyyden ehdot. Valmistelussa on tärkeää varmistaa, etteivät kriteerit muodostuu liian kireksi”, kertoo EK:n kauppapolitiikan asiantuntija Heli Siikaluoma.

”Järjestelmään liittymisen hyödyt ja kustannukset on oltava tasapainossa myös yrityksen näkökulmasta. Esimerkiksi tällä hetkellä käytössä olevan samansuuntaisen AEO-statuksen saamiseen käytetty aika ja vaiva usein ylittää siitä saadut hyödyt. Asian jatkokäsittelyn aikana Trust and Check trade -toimijan kriteereitä on syytä tarkastella kriittisesti, jottei perin kannatettava malli jää käytännön tasolla puhtaan teoreettiseksi vaihtoehdoksi, jota yritykset eivät tosiasiassa kykene hyödyntämään”, lisää EK:n veroasiantuntija Tiina Ruohola.

Tulliuudistus on elinkeinoelämän näkökulmasta toivottu

Tulliliiton toimivuus on keskeistä EU:n taloudelle, vauraudelle, kansainväliselle kilpailukyvylle ja myös sen häiriönsietokyvylle. Tulliliitto on unionin perusta ja se turvaa sisämarkkinoiden häiriötöntä toimintaa. Tulliviranomaiset valvovat kaikkia tulliliittoon saapuvia ja sieltä poistuvia tavaroita. Tullit muodostivat 11 prosenttia unionin budjetin tuloista vuonna 2022.

Tulliuudistus on elinkeinoelämän näkökulmasta toivottu ja esitettyä nopeampi voimaantulo olisi suotavaa. Tulliuudistus on omiaan varmistamaan tulliliiton toimivuutta”, toteaa Siikaluoma.

”Menettelyjen yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen on yrityksille erittäin tärkeää. Tulliuudistusta tehtäessä on varmistettava, että tämä tavoite saavutetaan myös yritysten näkökulmasta, ei ainoastaan viranomaisten näkökulmasta”, jatkaa Ruohola.