Perintöveron maksuajan pidennys ei helpota yrittäjien omistajanvaihdoksia

21.11.2023

Vuodenvaihteesta voimaan tuleva pidennetty 10 vuoden maksuaika ei ole ulottumassa lahjaveroon, vaikka sille olisi EK:n mukaan olemassa painavat perusteet. Onkin syytä käynnistää viiveettä selvitys siitä, kuinka maksuajan pidennys saadaan käyttöön perintöveron ohella myös lahjaverotuksessa.

EK:n vaikuttamistyön pitkäaikaisena tavoitteena on ollut perintö- ja lahjaveron kohtuullistaminen, mikä helpottaisi omistajanvaihdoksia sekä turvaisi pk-sektorin yritysten ja niiden työpaikkojen jatkuvuutta. Heikentyvässä taloussuhdanteessa asian merkitys korostuu entisestään.

Eduskunnassa käsitellään paraikaa uudistusta, jossa perintöveron maksuaikaa pidennettäisiin 10 vuoteen. EK on esittänyt ja vaikuttanut sen puolesta, että maksuajan pidennys ulotettaisiin myös – ja ennen kaikkea – lahjaveroon.

Näin ei kuitenkaan ole tapahtumassa ainakaan ensi vaiheessa. Merkittävää helpotusta omistajanvaihdoksiin ei ole tulossa.

Uudistus asettaa sen sijaan omaisuuden lahjoittamisen epäedulliseen asemaan suhteessa perinnön jättämiseen, mikä hidastaa näin omistajanvaihdoksia. Yritystoiminnan jatkuvuuden ja kasvun kannalta olisi olennaista voida siirtää omaisuus eteenpäin nimenomaan lahjoituksena yrittäjän elinaikana eli ennakoiden ja hallitusti. Nyt lakimuutos ohjaa tämän sijaan suosimaan perintövaihtoehtoa.

Eduskunnan verojaosto toteaa kuitenkin, että hallituksen olisi hyvä seurata nyt säädettävien muutosten vaikutusta sukupolvenvaihdoksiin ja kotimaiseen omistajuuteen sekä mahdollisuuksien mukaan arvioida jatkotoimien tarvetta. EK pitää tärkeänä, että hallitus tämän kirjauksen mukaisesti ryhtyisi ripeästi selvittämään mahdollisuutta laajentaa 10 vuoden maksuaika koskemaan myös lahjaverotusta.

Myöskään maksuajalta perittävän koron osalta uudistukselle ei voi antaa kovin hyvää arvosanaa. Maksuajalta viitekoron lisäksi perittävä korkomarginaali on jäämässä 3,5 prosenttiin, mikä on merkittävästi korkeampi kuin esimerkiksi tavanomaisesta jäännösverosta perittävä korko (viitekorko + 2 %). Jäännösveroa korkeampi korko on perusteeton ja vaikeuttaa pidennetyn maksuajan käytettävyyttä.