Yritykset osallistuvat yhteiskuntamme rahoittamiseen: Logotempaus muistuttaa veropäivänä hyvien yritysten merkityksestä

09.11.2022

Syksyn mittaan julkisuudessa näkynyt Hyvä yritys -kampanja kertoo yritysten keskeisestä roolista hyvinvointiyhteiskunnassamme. Tänään veropäivänä 9.11. käynnistyy Hyvä yritys -logotempaus, jossa yritykset kertovat itse roolistaan hyvinvoinnin rakentajina. Yritysten logot ovat tempauksen ajaksi saaneet uudet Hyvä yritys -versiot.

Hyvä yritys -kampanjassa on lainattu suomalaisille tutuiksi ja jopa ikonisiksi tulleita mainoksia. Fazerin Sanokaa Fazer, kun haluatte hyvää, Nesteen Yhden pysähdyksen taktiikka tai Tokmannin Fiksumman ostamisen puolesta ovat saaneet uudet sanoitukset. Tuoreimmassa Hyvä yritys -mainosfilmissä hyödynnetään Pauligin Tekijöiden maa -mainosideaa. 

Veropäivänä käynnistyy yritysten logotempaus, jossa on mukana yli 50 yritystä. Niiden logoista on tuotettu Hyvä yritys -versiot, joita yritykset käyttävät omassa viestinnässään. 

”Veropäivä valikoitui tempauksen starttipäiväksi, koska veropäivänä keskustelu tuloista ja verotuksesta käy kuumana. Huomio kiinnittyy suurituloisimpien tai julkisuudesta tuttujen henkilöiden tuloihin, ja yritysten rooli jää sivuun. Logotempauksella otetaan myös yritykset mukaan verokeskusteluun”, EK:n viestintäjohtaja Nora Elers kertoo. 

”Yritykset maksavat yhteisöverojen ja muiden suorien verojen lisäksi palkkoja, joista kerätään ansiotuloveroja. Yritykset työllistävät jopa 1,7 miljoonaa suomalaista, ja tällä on aivan keskeinen merkitys hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksessa”, EK:n pääekonomisti Penna Urrila muistuttaa. 

Yritykset osallistuvat hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen paitsi verojen maksajina, myös vientitulojen tuojina. Menestyminen maailmanmarkkinoilla edellyttää kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, joita yritykset yhdessä työntekijöidensä kanssa tuottavat. Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin kohdistetuilla yli 4 miljardilla eurolla rakennetaan hyvää ja kestävää tulevaisuutta Suomelle ja maailmalle. Myös näitä teemoja nostetaan veropäivän logotempauksessa esille.  

”Ainoa toiveemme mukaan lähteneille yrityksille on ollut, että he osallistuvat tempaukseen aktiivisesti ja kertovat omasta panoksestaan yhteiskunnassamme. Toivomme, että veropäiväkeskustelu saa tästä uusia näkökulmia”, Elers tiivistää.