Antti Tanskanen: Tekoälyllä nopeutta luvitukseen ja valitusten käsittelyyn

03.05.2023

Tekoäly voittaa ihmisen shakissa, go-lautapelissä ja pokerissa. Tekoäly tuottaa sisältöä sujuvasti sadoilla eri kielillä, keskustelee sujuvasti niillä ja kykenee selittämään vitsejä. Kuumin ohjelmointikieli onkin Suomen kieli, on sanottu. Mutta onko mitään, mihin tekoäly ei pysty? Jos oikeusministeriötä on uskominen, harkintaa vaativia viranomaispäätöksiä ei tekoäly pysty tekemään. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeoikeuden ratkaiseminen, rakennusluvan myöntäminen tai valituksen käsittely.

Automaattinen päätöksenteko viranomaistoiminnassa sallittiin tuoreessa lakiuudistuksessa. Nyt koneellisesti saa ratkaista sellaisia viranomaispäätöksiä, jotka voi ratkaista täysin mekaanisesti. Toisin sanoen, lainsäädäntö sallii 1980-luvun teknologian käytön päätöksenteossa. Viimeisten 40 vuoden aikana teknologia, erityisesti tekoäly, on kuitenkin kehittynyt merkittävästi.

Tekoäly ei kärsi asioiden vitkuttelusta tai masennuksesta, toisin kuin ihminen. Tekoäly tekee tasaista, suorastaan tasapaksua laatua. Ihmistä pidetään kuitenkin konetta parempana tekemään harkintaa vaativia päätöksiä. Tulevaisuudessa asetelma voi hyvin kääntyä: ihmisen tekemä harkinta tuottaa säröjä muutoin tasalaatuiseen päätöksentekoon. Kone taas tuottaa tasaista laatua myös harkintaa edellyttävissä päätöksissä, mikä on myös edunsaajan etu.

Luvat ja valitukset

Virallinen kaavapaperi ei ole digitaalinen asiakirja, vaan kunnan arkistossa oleva paperinippu. Lupien nopea ja luotettava käsittely edellyttää aineistojen laadukasta digitaalisuutta. Lupahakemusten käsittelyä on mahdollista nopeuttaa digitalisaation avulla ja hyödyntämällä mahdollisimman paljon moderneja teknologioita. Suomella ei ole varaa nykyisenkaltaiseen vatulointiin.

Hitaat päätösprosessit ovat ongelma myös lupavalitusten osalta. Oikeuslaitos kärsii erittäin pitkistä käsittelyajoista. Hallinto-oikeudessa menee helposti vuosi ennen asian ratkaisua. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vähintään toinen vuosi päälle. Valitusprosessit venyvät helposti hyvin pitkiksi.

Erityisesti tämä tulee esille suurten teollisuusinvestointien yhteydessä. Lupaprosessit ovat hitaita ja valitusten käsittelyssä kestää vuosia. Kuka haluaa rakentaa kymmeniä tai satoja miljoonia maksavan tuotantolaitoksen, kun on epävarmaa, millä vuosikymmenellä laitoksen rakentaminen toteutuu. Tai toteutuuko ollenkaan.

Jo nykyinen tekoäly voi nopeuttaa lupien ja valitusten käsittelyä merkittävästi valmistelemalla asian käsittelyä ennen kunnanhallinnon tai oikeuden istuntoa. Eikä tämä edes tarvitsisi uutta lainsäädäntöä, vaan olisi mahdollista jo nykyisten lakien mukaan. Voisiko tekoälyn ja digitalisaation mahdollisimman laajaa hyödyntämistä ryhtyä ainakin valmistelemaan?

Vielä tekoäly ei pysty tekemään päätöksiä yksin alusta loppuun, mutta teknologia liikkuu nopeasti eteenpäin ja voi olla valmis ennen kuin huomaamme. Nopea, laadukas viranomaispäätösten teko ei uhka, vaan mahdollisuus. Parempia päätöksiä nopeasti ilman vuosien jonotusaikoja. Tekoäly mahdollistaa tämän.