EK päivitti selvityksen: Sääntelyä sorvattu huomattavasti sujuvammaksi, mutta vielä on työsarkaa jäljellä

Sääntelyn sujuvoittamisessa on saavutettu tuloksia viimeisen kahden vuoden aikana. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on niistä olennaisin tai ainakin elinkeinoelämää ja kansalaisia laaja-alaisimmin koskettava, mutta monia muitakin helpotuksia on saatettu voimaan. 

EK on päivittänyt yhdessä jäsenliittojensa kanssa vuonna 2015 laatimansa listauksen ”Hyvä sääntely – Parempi Suomi”. Hallitusohjelman kärkihankkeisiin kuuluu säädösten sujuvoittaminen ja norminpurkutalkoot. Ministeriöt on siihen sitoutettu.

– EK on listannut jäsenliittojensa kanssa miten aiemmat ehdotukset ovat edenneet, mitkä hankkeet ovat jo tulleet hoidetuiksi ja minkälaisia uusia ehdotuksia elinkeinoelämän sääntelyn sujuvoittamiseksi on viimeisen kahden vuoden aikana löytynyt. Uusia, hyviä  ehdotuksia löytyi yllättävän paljon. Päivitetty listaus on toimitettu evääksi hallituksen puoliväliriiheen, kertoo yrityslainsäädännön asiantuntija Hannu Ylänen.

Tuloksia on saavutettu niin kansallisen sääntelyn sujuvoittamisessa kuin myös EU-sääntelyn implementoinnissa. Sääntelyn vaikutusarviointineuvoston perustaminen ja työ- ja elinkeinoministeriön sääntelykustannusten hillitsemishanke ”one in, one out” ovat myös huomionarvoisia uudistuksia, joilla estetään turhan sääntelyn aiheuttamien haittojen ja kustannusten lisääntyminen yrityksille.

– Paljon on siis saavutettu, mutta paljon riittää vielä tehtävää. Eräillä toimialoilla eteneminen sääntelyn sujuvoittamisen osalta on ollut hidasta, esimerkiksi finanssialan sääntely kaipaisi useita muutoksia. Päivitetty selvityksemme sisältääkin eniten uusia toimialakohtaisia ehdotuksia juuri finanssialan osalta. Olemme lisänneet listaan myös vireillä olevia EU -lainsäädäntöhankkeita ja näkemyksiä siitä, mihin asioihin pitäisi keskittyä niiden jatkovalmistelussa. Myös EU -asioiden asianmukainen valmistelu vähentää tarpeetonta elinkeinoelämän hallinnollista taakkaa ja kustannuksia.

Selvityksessä on useita uusia ehdotuksia

– Suurin osa konkreettisista sääntelyn sujuvoittamisehdotuksista on toimialakohtaisia lakimuutosehdotuksia yritysten liiketoimintamahdollisuuksien helpottamiseksi. Uusia ehdotuksia EU -edunvalvontaehdotukset mukaan luettuna on yhteensä 30 kappaletta. Olemme toimittaneet ehdotuksiamme hallituksen tietoon ja saaneet niistä hyvää palautetta. Pidämme tärkeänä, että sääntelyn sujuvoittaminen jatkuu määrätietoisesti hallituskauden toisella puoliskolla, korostaa Ylänen.

Tutustu selvitykseen: EK:n ja sen jäsenliittojen ehdotuksia sääntelyn sujuvoittamiseksi (pdf)