TEM käynnistää Yrityspaneelin lainsäädännön vaikutusarviointeihin – osallistumalla vaikutat

Työ- ja elinkeinoministeriö on perustamassa Yrityspaneelia, jonka tehtävänä olisi tuottaa tietoa maamme hallituksen toimenpide-ehdotusten yrityksille aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta. Paneelia hyödynnetään erityisesti sellaisessa lainvalmistelussa, jossa sääntelyn vaikutuksia hallinnolliseen taakkaan ei muuten pystytä luotettavasti arvioimaan.

Yrityspaneeliin haetaan nyt osallistujia Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen yrittäjien jäsenyrityksistä. Osallistumalla paneeliin voit vaikuttaa siihen, minkälaista yrityksiin kohdistuvaa sääntelyä Suomessa valmistellaan. Yrityksiltä saatavat käytännön tiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä lainvalmistelun onnistumisen kannalta.

Pääset liittymään ministeriön paneeliin alla olevasta linkistä. Ensimmäisessä kyselyssä haetaan yritysten näkemyksiä tulevasta kaupparekisterilaista: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5369450&sid=P4FtHQCOag

HUOM:
Ministeriön Yrityspaneelin yhtenä innoittajana on toiminut EK:n oma Yrittäjäpaneeli, josta on saatu erinomaisia kokemuksia. Jatkamme yhä oman Yrittäjäpaneelimme käyttöä, sillä se auttaa meitä kokoamaan jäsenkentän näkemyksiä edunvalvonnan ja vaikuttamistyön tueksi. Siksi toivomme, että osallistutte jatkossakin myös EK:n yrityskyselyihin. Näkemyksenne ovat meille arvokkaita!