Tehokkuutta ja ketteryyttä julkiseen päätöksentekoon: Vapautetaan virastojen aukioloajat, vauhditetaan luvitusta ja kevennetään sääntelyn kustannuksia

30.01.2019

EK tekee 19 ehdotusta julkisen päätöksenteon ja lainsäädännön sujuvoittamiseksi tuoreessa julkaisussa Ketterä valtio – Yritysten ja investointien Suomi. Valtion rooli Suomen uudistumisen ja kasvun mahdollistajana on keskeinen. Valtiolta odotetaan ketterää ja sujuvaa päätöksentekoa, jotta Suomi olisi työlle, yrittämiselle ja investoinneille innostava ja kannustava koti.

-EK:n ehdotukset tähtäävät hallinnon päätöksenteon kehittämiseen muun muassa nykyistä yksinkertaisemmaksi ja nopeammaksi. Kansalaisten ja yritysten arkeen vaikuttavia konkreettisia helpotuksia syntyy esimerkiksi asiakaslähtöisyyttä ja julkisten palveluiden saavutettavuutta parantamalla sekä lisäämällä päätöksenteon ennustettavuutta, toteaa EK:n johtaja Tommi Toivola.

Virastojen aukioloa lisättävä

Yksi keskeisimmistä EK:n ehdotuksista on lisätä virastojen aukioloaikoja. Asiakkailla on tarpeita laajempiin aukioloaikoihin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Monille asiointi virastossa tai vaikkapa neuvolakäynti virka-aikana on käytännössä mahdotonta. Mahdollisuutta yhteydenpitoon sähköisten välineiden avulla tulee myös hyödyntää aina kun mahdollista.

Lupa-asioiden vauhdittamiseen Hollannin malli

Toimintaympäristö on muuttunut nopeatempoisemmaksi ja monimutkaisemmaksi, mikä osaltaan lisää paineita joustavaan ja ketterään päätöksentekoon. EK ehdottaakin ryhtiä lupa-asioiden päätöksentekoon ns. Hollannin mallilla: lupaprosesseissa on lähtökohtaisesti käytettävä viranomaisia sitovia käsittelyn määräaikoja. Lupa katsotaan myönnetyksi, mikäli päätöstä ei ole tehty määräajassa.

Vähennetään lainsäädännön kustannuksia ”yksi kahdesta” -mallilla

Kuluvalla hallituskaudella on kokeiltu ”yksi yhdestä” -periaatetta. Se tarkoittaa, että yhtä uutta kustannuksia aiheuttavaa velvoitetta tulee pystyä kompensoimaan poistamalla vastaavasti yksi kustannuksia aiheuttava velvoite. Periaate säilyttää kustannukset nykytasolla, vaikka uutta sääntelyä tulisikin.

EK ehdottaa tämän periaatteen vakiinnuttamista uudella hallituskaudella kaikkiin ministeriöihin. Kunnianhimon tasoa tulisi kuitenkin nostaa ja tavoitetasoksi asettaa ”Yksi kahdesta” -periaate, joka mahdollistaisi aktiivisen kustannusten vähentämisen. Myös työ- ja elinkeinoministeriön työkalu kustannusten laskemiseksi tulisi saada osaksi kaikkien ministeriöiden lainvalmisteluprosessia.

EK:n ehdotuksista lisätietoja antavat:
johtaja Tommi Toivola, tommi.toivola@ek.fi, p.050 572 2231

asiantuntija Hannu Ylänen, hannu.ylanen@ek.fi p. 040 743 7620

EK:n näkemysten lisäksi pyysimme Ketterä Valtio -julkaisuun myös kahden kokeneen julkisen päätöksenteon asiantuntijan ehdotukset:

Pentti Pikkarainen, p. 050 552 1137

Matti Wiberg, wiberg@utu.fi

Lue julkaisu: Ketterä valtio – yritysten ja investointien Suomi