Työllisyystavoitteessa onnistuminen ratkaisee hallituksen onnistumisen – työrauhan puuttuminen hallitusohjelmasta pettymys

03.06.2019

Hallituksen tavoite nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin on oikea ja siinä onnistuminen tulee ratkaisemaan hallituksen onnistumisen, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies arvioi. Hallitusohjelman taloudellinen pohja on rakennettu hyvin optimistisen työllisyystavoitteen varaan, mutta keinot sen saavuttamiseksi ovat liiaksi auki.

– EK on valmis kolmikantaiseen valmisteluun työllisyystavoitteen saavuttamiseksi, mutta jos työllisyystavoite jää saavuttamatta, talouden pohja pettää ja johtaa uusiin veronkiristyksiin ja lisävelkaantumiseen. Siksi kolmikantaisessa valmistelussa pitää tehdä työllisyyden nostamisen kannalta vaikuttavia, vaikkakin vaikeita päätöksiä, kuten työllistymiseen kannustavan työttömyysturvan uudistus. Viime kädessä hallituksen tulee tehdä tarvittavat päätökset, sitä vastuuta hallitus ei voi ulkoistaa, Häkämies sanoo.

Muutoin hallitusohjelma on yrityksille ja yrittäjille odotettua parempi.

– Viesti yrittäjille ja yrityksille on helpottava. Vaikka hallitusohjelma ei sisällä riittäviä yrittäjyyden ja yrittämisen kannusteita, pahimmat pelot eivät toteutuneet verotuksen osalta. Hallituksen työelämän kirjaukset huolestuttavat ja on suuri uhka, että hallituksen asettama työllisyystavoite jää niiden takia saavuttamatta, Häkämies toteaa.

EK on pettynyt siitä, ettei hallitusohjelma sisällä kirjausta työrauhan uudistamisesta.

– Suomi on työrauhassa kaukana meidän kilpailijamaista ja lainsäädäntö on vanhentunut.

EK:lla oli suuria odotuksia naisten työmarkkina-asemaa parantavan perhevapaauudistuksen suhteen. Uudistus jää torsoksi ja sen työllisyyttä nostava vaikutus on negatiivinen.

– Perhevapaauudistus ei ole uudistus vaan perhevapaataantumus. Se ei lisää työllisyyttä, eikä paranna naisten työmarkkina-asemaa. Se myös lisää kustannuksia – niin palkansaajien kuin yritysten. Onkin vedottava tuleviin hallituspuolueisiin, ettei hallitusohjelman mukaista perhevapaataantumusta toteuteta, vaan haetaan ratkaisu, jolla Suomessa aidosti siirrytään työelämän tasa-arvossa eteenpäin, ei taaksepäin. EK:n esittämän perhevapaauudistuksen tavoitteena oli tasa-arvoinen ja perheystävällinen työelämä, Häkämies sanoo.

Hallitusohjelmaan sisältyy yritysten kannalta myönteisiä asioita, kuten panostukset tutkimukseen ja kehitykseen sekä liikenneväyliin. Nämä parantavat työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. Näitä panostuksia aiotaan rahoittaa myös valtion omaisuutta myymällä.

– Valtion omaisuuden myynti on kannatettavaa, jos myyntitulot käytetään järkevästi uuden kasvun luomiseen. Kerran myytyä omaisuutta ei saa takaisin, Häkämies sanoo.

Hallitusohjelmassa ilmasto- ja energialinjausten rima asetetaan korkealle. On hyvä, että monet asiat menevät jatkovalmisteluun, jotta linjausten vaikutus kasvuun ja työllisyyteen otetaan huomioon.

– Rinteen hallitus ottaa tosissaan viestit ilmastomuutoksen torjumisen vakavuudesta. EK on ollut etujoukoissa vaatimassa kunnianhimoisempia toimia päästöjen vähentämiseksi ja ennustettavan investointiympäristön luomiseksi, Häkämies sanoo.

EK odottaa hallituksen ymmärtävän yritysten keskeisen roolin työllisyyden nostamisessa.

– Yrittäminen on paitsi faktoja – mitä verotuksesta ja muista asioista päätetään – myös tunnetta. Yrittäjät kysyvät, miten yrittäjyyteen suhtaudutaan tai miten yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen luomista tuetaan. Toivon hallitukselta selvää ja kannustavaa viestiä yrittäjille, hallitusohjelmasta se ei selviä, Häkämies toivoo.

Suomi ottaa EU:n puheenjohtajuuden vastaan kesällä. Suomella on mahdollisuus rakentaa entistä vahvempaa ja toimintakykyisempää Eurooppaa ilmastopolitiikan, kauppapolitiikan sekä sisämarkkinoiden saralla.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Jenni Järvelän kautta, p. 040 556 7156