Muistutus hallitusneuvottelijoille: Nyt kirjoitetaan Suomen tulevaisuuden otsikot

15.05.2019

Neljän seuraavan vuoden aikana määritellään maamme tulevaisuuden suunta. Siksi kasvatuksesta, koulutuksesta, tieteestä ja tutkimuksesta ei voi nyt tinkiä, vaan niihin on investoitava vahvasti.

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan sekä elinkeinoelämän järjestöt muistuttavat tänään hallitusneuvottelijoita laadukkaiden koulutusinvestointien tärkeydestä. Yhteisen viestin mukaan hallitusneuvottelujen linjaukset ratkaisevat sen, millaisia uutisia koulutuksesta kirjoitetaan vuonna 2023.

– Halusimme yhdessä muistuttaa, että koulutus, tutkimus ja innovaatiot ovat todellisia tulevaisuuspanostuksia. Suomen ja suomalaisen elinkeinoelämän menestyminen nojaa suomalaisten vahvaan osaamiseen ja innovaatioiden kautta syntyvän liiketoiminnan kasvuun, painottaa Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Yhteisessä viestissä ovat mukana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Akava, Professoriliitto, Tieteentekijöiden liitto, Sivistystyönantajat, Finlands Svenska Lärarförbund FSL, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL, Suomen Vanhempainliitto, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE, ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea, Metropolia ja Savonia, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL.

Yhteisöjen yhteinen kokosivun ilmoitus julkaistiin 15.5. Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Aamulehdessä, Turun Sanomissa, Keskisuomalaisessa ja Kalevassa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen haastattelut viestintäjohtaja Jenni Järvelän kautta, p. 0405567156