Velkaantumista hillitään, työllisyyteen panostetaan ja Suomea uudistetaan

16.06.2023

Pitkät neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi ovat päättyneet ja Suomeen syntyy Petteri Orpon johdolla neljän puolueen hallitus. Hallitus nojaa eduskunnan 109 edustajan tukeen ja on siten vaalituloksen ja kansan tahdon mukainen.

Hallituksen ohjelma on kunnianhimoinen, kuten voimakkaasti velkaantuneella Suomella tuleekin olla. Painopiste ohjelmassa on työllisyyttä parantavilla työmarkkinauudistuksilla sekä Suomen uudistamisella. Hallitus on sitoutunut kuromaan kiinni alijäämää vaalikauden loppuun mennessä 6 miljardilla. Tämä tavoite on kannatettava, koska muuten siirrämme kestämättömästi kasvavan velkataakan tuleville sukupolville.

– Suomessa on avoinna ennätyksellinen määrä työpaikkoja samalla, kun meillä on korkea työttömyys. Työn pitäisi aina olla ensisijaista ja siksi olemme tyytyväisiä hallituksen päätökseen uudistaa työttömyysturvaa ja asumistukijärjestelmää. Vain nykyistä korkeammalla työllisyydellä turvaamme palveluiden rahoituksen ja katkaisemme velkaantumisen, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Työperäinen maahanmuutto kasvoi vahvasti viime vuonna. EK:n mielestä on tärkeää, että hallitus tukee toimillaan tätä kehitystä. Vain näin voimme vastata Suomen pahenevaan työvoimapulaan.

Hallitus uudistaa myös työrauhasäädäntöä viemällä sitä lähemmäksi kilpailijamaiden tasoa.

– Poliittisten mielenilmausten rajoittaminen yhteen vuorokauteen ei kuitenkaan ole riittävä toimi. Maan hallitusta vastaan suunnatuilla lakoilla on valtava hintalappu yrityksille, Häkämies toteaa.

EK pitää tärkeänä, että hallitus pitää kiinni hiilineutraaliustavoitteesta. Suomi ja suomalaiset yritykset voivat olla etujoukoissa ilmastomuutoksen torjunnassa. Näillä markkinoilla nopeat syövät hitaat.

Suomeen on suunnitteilla ennätyksellisen suuret vihreät investoinnit puhtaaseen energiaan ja teknologiaan, kuten tuulivoimaan, vety- ja akkuteollisuuteen sekä kiertotalouteen. Maailmalla on käynnissä valtiontukikilpailu, jota Suomen on vaikea voittaa. Jotta pärjäämme vihreän siirtymän kisassa, meidän tulee panostaa toimintaympäristön kilpailukykyyn – ennakoitavuuteen ja sujuviin julkisiin palveluihin kuten investointihankkeiden luvitukseen. Hallitus keventää myös hallitusti valtion mittavaa omistusta ja suuntaa siitä saatavia varoja paitsi liikenneinfrastruktuuriin myös muihin uutta kasvua tukeviin hankkeisiin ja teknologioihin.

– Voimme tehdä investointien luvituksesta tehokkaan ja ennustettavan. Koordinaatiota on lisättävä ja valitusprosesseja sujuvoitettava. Hallitusohjelma on luvituksen osalta lupaava, mutta sen toimenpano ratkaisee. Tavoitteeksi tulee asettaa maailman paras lupajärjestelmä, Häkämies painottaa.

Hallitus aivan oikein edistää yrittämisen ja omistamisen edellytyksiä muun muassa keventämällä yritysten hallinnollista taakkaa ja avaamalla markkinoita yksityisille yrityksille erityisesti kuntasektorilla. Suomen talouden ja työllisyyden kasvu lepää pääasiassa yrittäjävetoisten, kasvuun suuntautuvien yritysten varassa ja hallituksen keskisuurten yritysten määrän lisäämiseen tähtäävät linjaukset tukevat tätä kehitystä. Start up -yritystenkin kannalta on tärkeää turvata nopeat työlupaprosessit.

Globalisaatio yskähtelee ja protektionismi voittaa koko ajan lisää alaa. Suomena olisimme lastu lainehilla ja siksi Suomen tulee EU-edunvalvonnassaan olla vahva ja ratkaisuhakuinen. EU on Suomen kaltaisen pienen maan toimija maailman kauppapoliittisissa melskeissä.

– Kannustamme Orpon hallitusta ajamaan voimalla Suomen etua EU-pöydissä, mutta rakentavalla otteella. Suomella on esimerkiksi tarjottavaa paljon puhutun strategisen autonomian kehittämisessä. Suomi on vahva geopoliittisesti, raaka-aineiltaan, energiaosaamisessa sekä uusien teknologioiden kuten kvanttiteknologian kehittämisessä ja nämä vahvuudet ovat maamme valtteja Euroopassa, Häkämies sanoo.