Norminpurun välitilinpäätös: EK kokosi listan vielä työtä vaativista hankkeista

– Nykyinen hallitus ja eduskunta ovat saavuttaneet hienoja tuloksia paremman sääntelyn luomisessa, normien ja velvoitteiden purkamisessa,  mutta vielä on paljon työsarkaa tällä hallituskaudella, kertoo yrityslainsäädännön asiantuntija Hannu Ylänen.

-Hallituksen aloitteellisuus ja aktiivisuus on ollut kiitettävää. Myös monet ministeriöt ovat tehneet vakuuttavaa työtä  velvoitteiden purun ja esimerkiksi vaikutusarviointien kehittämisen saralla. Useat suuremmatkin hankkeet on saatu vietyä melko nopeasti täytäntöön. Suurimmista ja ehkä eniten kaikkia kansalaisia koskevista hankkeista voi mainita kauppojen aukioloajan vapauttamisen sekä nyt vastikään läpiviedyn alkoholilainsäädännön uudistamisen.

Yläsen mukaan vielä ei kuitenkaan ole aika katsoa tyytyväisenä taaksepäin ja vähentää vauhtia.

-Päinvastoin – on useita hankkeita, joiden läpiviemiseen tarvitsemme nykyisen hallituksen aktiivisuutta ja päättäväisyyttä. Toivottavasti sama henki ja motivaatio velvoitteiden ja kustannusten vähentämisessä säilyy hallituskauden loppuun saakka.

EK ja sen jäsenliitot ovat laatineet ehdotuksia vielä tämän hallituskauden aikana toivottavasti maaliin saatettavista, paremman sääntelyn tai norminpurun hankkeista. Listattujen asioiden joukossa ovat muun muassa ympäristölupamenettelyn uudistaminen, kansallisen tulorekisterin tehokas käyttöönotto ja ongelmat elintarvikemarkkinalain valmistelussa.

Tutustu koko listaan: Ehdotuksia norminpurkuun tällä hallituskaudella