Enligt företagen avtar den ekonomiska konjunkturerna

27.07.2023

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i juli har de finländska företagens konjunkturutsikter dalat sedan våren. Nu har också konjunkturförväntningarna vänt nedåt. Servicesektorn har burit ekonomin under de senaste månaderna, medan lågkonjunkturen varit uppenbar en längre tid inom byggbranschen och industrin.

”Den nyaste informationen från företagsfältet visar att den svaga konjunkturen ännu inte är förbi. Trots att företagen än så länge klarat sig relativt väl har effekterna av den snabba uppgången i räntenivån ännu inte helt konkretiserats i ekonomin. Det är således för tidigt att tänka att även de närmaste månaderna kommer att löpa som i Strömsö”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Företagens produktions- och försäljningsutveckling har dalat, och förväntningarna på de kommande månaderna är pessimistiska. Endast inom servicesektorn har försäljningsutvecklingen hållit i sig. Det här har också backat sysselsättningen inom sektorn. Inom industrin och byggbranschen sinar orderböckerna nu i en snabb takt. Det medför konsekvenser även för sysselsättningen inom dessa huvudsektorer.

”När det gäller hösten ser sysselsättningsutsikterna inte bra ut. För första gången efter coronaviruspandemin har serviceföretagens förväntningar angående antalet anställda blivit mer pessimistiska. Eftersom sysselsättningen alltid följer produktionen med en viss fördröjning, ser vi konsekvenserna av en avtagande ekonomi för sysselsättningen i Finland först inom de närmaste månaderna”, säger Pakarinen.

En otillräcklig efterfrågan är det största tillväxthindret för finländska företag även under sommarmånaderna. Hela 44 procent av företagen rapporterade att en otillräcklig efterfrågan var ett tillväxthinder. Även problemen relaterade till tillgänglig arbetskraft är vanliga trots att den ekonomiska utvecklingen avtagit. Sammanlagt 23 procent rapporterade om sådana problem. Det gäller att notera att även de finansiella problemen har ökat inom byggbranschen. Närmare en femtedel av byggföretagen rapporterade om problem relaterade till finansieringen.

”Den snabba uppgången i räntenivån har som väntat slagit hårt mot efterfrågan. Utöver kraftigt stigande kostnader måste företagen nu även tackla en försvagad efterfrågan. Detta återspeglas direkt i företagens estimat av lönsamheten, som enligt EK:s barometer fallit till samma nivå som under coronaviruspandemin. När så många indikatorer ligger i nivå med till exempel finanskrisen är det en fin prestation om Finlands ekonomi klarar sig igenom krisen med förväntad nolltillväxt”, konstaterar Pakarinen.

Ytterligare information:
Sami Pakarinen, direktör, tel. 050 343 4337

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I juli 2023 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under andra kvartalet 2023. Enkäten besvarades av 1 019 företag som sysselsatte ca 235 000 anställda i Finland.