Webbkamera

Finlands Näringsliv EK

Språkröret för finländskt näringsliv. Finlands Näringsliv EK representerar näringslivets alla branscher samt företag av alla storlekar.

EK:s uppgift är att få till stånd bättre och konkurrenskraftigare verksamhetsomständigheter för företagen i Finland. Detta kräver kraftiga åtgärder i både Finland och den europeiska unionen, eftersom reglerna för företagens verksamhet bestäms alltmera på europeisk nivå.