Yritykset arvioivat suhdanteiden heikkenevän entisestään

30.10.2023

EK:n lokakuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten arviot suhdannetilanteesta ovat jatkaneet laskuaan kesästä. Suhdannetilannearviot ovat nyt yhtä alhaalla kuin koronakriisissä keväällä 2020. Myös yritysten suhdanneodotukset ovat jatkaneet laskuaan. Palvelualat ovat kannatelleet taloutta viime kuukausien aikana, kun taas rakentamisessa ja teollisuudessa laskusuhdanne on ollut jo pidemmän aikaa ilmeinen.

”Talouden kehityskulku on uusimpien tulosten pohjalta samanlainen kuin aiemmin. Suhdanne kulkee kohti taantumaa rakentaminen ja teollisuus edellä. Palvelut ovat vielä pitäneet pintansa, mutta odotukset ovat sielläkin heikentymässä. Talvesta tulee monelle yritykselle vaikea ja konkurssien sekä muutosneuvotteluiden määrä pysynee korkealla tasolla tulevinakin kuukausina”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Rakennus- ja teollisuusyritysten tuotanto on vähentynyt ja odotukset tuleville kuukausille ovat pessimistiset. Ainoastaan palvelualoilla myyntikehitys on yhä pitänyt pintansa. Valmiiden myymättömien asuntojen varastojen kasvu ja teollisuuden tilauskirjojen selvästi normaalia matalampi taso kielivät isoista ongelmista.

”Talouskehityksen arviointia vaikeuttaa nyt merkittävästi tilastoihin liittyvät epävarmuudet. Esimerkiksi asuntorakentamisen aloitustiedot eivät näytä kuvaavan todellista tilannetta, jolloin rakennusinvestoinnit tulevat supistumaan ennakoituakin enemmän. Todennäköisesti Suomen taloudella menee nyt huonommin kuin miltä tilanne näyttää joidenkin tilastojen valossa. Tilannekuvan tarkentumiseen on syytä varautua”, Pakarinen jatkaa.

Kysynnän riittämättömyys on suurin kasvun este suomalaisyrityksille. Peräti 56 prosenttia vastaajayrityksistä raportoi kasvun esteeksi riittämättömän kysynnän. Työvoiman saatavuusongelmat ovat helpottaneet, mutta silti 18 prosenttia vastaajista näkee tämän kasvun esteenä. Silmiinpistävää on myös rahoitusongelmien nousu rakentamisessa.

”Yrityskentän tunnelmat kielivät kasvun selvästä kasvun hidastumisesta. Nollakasvullakin julkinen velkasuhde näyttää nousevan yli 80 prosentin rajan vuonna 2027. Jos jäämme hitaampaan kasvuun nousee velkasuhde jo 100 prosenttia tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Meillä on valtava työ vakauttaa velkasuhde ja kääntää se lasku-uralle, mutta vaihtoehtoja ei ole”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2023 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 188 yritystä, joilla on Suomessa noin 265 000 työntekijää.

Suhdannebarometri lokakuu 2023