Investoinnit odottavat yhä suurta liikkeellelähtöä 

12.06.2024

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan supistuvan kuluvana vuonna yhden prosentin edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2024 olisi noin 9,0 miljardia euroa. Viime vuonna kasvua kertyi 11 prosenttia, joka on selvästi enemmän kuin alkuvuonna arvioitiin.

”Viime vuoden tietojen tarkentumisen myötä erityisesti T&K-investoinnit kasvoivat vuonna 2023 aiempaa arvioitua enemmän. Tämä on myönteinen uutinen, sillä kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tänä vuonna, vaikkakin hieman hitaampana”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit supistuvat tänä vuonna kaksi prosenttia. Kasvua kiinteissä investoinneissa on mm.  teknologia- ja rakennustuoteteollisuudessa. Kiinteiden investointien kasvu painottuu tänä vuonna suurempiin yrityksiin, sillä pienten ja keskisuurten yritysten tehdasteollisuuden investoinnit supistuvat lähes neljänneksen. Energiateollisuuden investoinnit kasvavat tänä vuonna vajaat neljä prosenttia. Sekä tehdas- että energiateollisuuden yhteenlasketut investoinnit pysyvät tänä vuonna viime vuoden tasolla.

”Lyhyessä ajassa Suomi on mennyt monella tapaa myönteiseen suuntaan. Nato-jäsenyys, uskottavampi talouspolitiikka, työmarkkinauudistukset sekä nettomaahanmuuton kasvu ovat kääntäneet toimintaympäristöä investoinneille suotuisaksi. Nyt jos koskaan on oikea aika investoida, sillä Suomen talous kaipaa kipeästi investointeja, Pakarinen toteaa.

Palveluinvestoinneissa pientä laskua

Kuluvana vuonna palveluinvestoinnit supistuvat hieman. Palveluinvestointeja mittaava saldoluku on tänä vuonna -6 pistettä eli hieman suurempi osuus yrityksistä näkee investointien vähentyvän kuin lisääntyvän. Investointiaikomukset ovat heikkoja erityisesti liikenteen, hallinto- ja tukipalveluiden sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Sen sijaan kaupan alalla investointiaikomukset ovat lisääntymässä tänä vuonna.

”Tämä vuosi on Suomelle erityisen tärkeä, koska Ruotsi menee jo hyvää vauhtia eteenpäin. Investointien kannalta on oleellista, että taloutta vaivaava luottamuslama saadaan selätettyä ja pääsemme Ruotsin imuun kiinni. Näin saadaan palveluinvestointeihinkin vauhtia. On hyvä muistaa, että tämän vuoden investointien toteutuma ei ole kiveen hakattu. Toteutuma voi olla suurempikin kuin EK:n Investointitiedustelun tämänhetkinen arvio. Tiedossa on, että tuleville vuosille on suunnitteluputkessa hankkeita. Nyt ne pitää vain saada käynnistymään, jotta Suomi menestyy myös tulevaisuudessa”, Pakarinen sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain. Kevään 2024 aikana tehtyyn tiedusteluun vastasi 903 yritystä. 

Investointitiedustelu, kesäkuu 2024