Konjunkturläget för näringslivet är fortfarande bra, men utsikterna har dämpats

27.10.2021

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i oktober var konjunkturläget för de finländska företagen fortsatt positivt under hösten. Tillväxten var dock inte längre lika intensiv, eftersom saldotalet som beskriver konjunkturutsikterna sjönk från juli.

”Den mest intensiva fasen i återhämtningen från coronapandemin är över, eftersom den djupaste svackan redan hade passerats för ett år sedan. Tillväxthindren i det goda konjunkturläget är återigen tillgången till kompetent arbetskraft, problemen relaterade till globala leveranser och stigande kostnader. Dessa faktorer sätter nu käppar i hjulen för ekonomin”, säger direktör Sami Pakarinen från EK.

”Inom servicesektorn och industrin har konjunkturutsikterna dämpats. En viktig faktor med tanke på servicesektorn i Finland är internationell turism. Resebranschen håller på att tappa rejält mot konkurrentländerna, då finländarna reser utomlands samtidigt som färre turister kommer till Finland. Inom industrin står lagren tomma, och bristen på material återspeglas över allt. Inom byggbranschen har utsikterna blivit bättre, men även där kan den stora efterfrågan på bostäder stanna upp tillfälligt på grund av utmaningar på hyresmarknaden.  Då bristen på arbetskraft dessutom förvärras inom alla sektorer blir det hela en svårt ekvation med tanke på den fortsatta tillväxten,” konstaterar Pakarinen.

Momentum för investeringar är nu

Det viktigaste med tanke på Finland är att höja vaccinationsgraden, fortsätta användningen av coronapasset, om restriktionsbefogenheterna fortsätter, och lätta på resebegränsningarna.

”Vi måste agera snabbt, eftersom vårdskulden ökar hela tiden och tillgången till vacciner inte längre är ett problem. Vi måste än gång knappa in på andra länders försprång, eftersom vi även på denna punkt hamnat på efterkälken. Coronapasset som ett alternativ till restriktioner borde ha beretts redan på våren, så att det kunde ha införts tidigare. Samtidigt skulle det ha uppmuntrat människor att vaccinera sig,” säger EK:s vd Jyri Häkämies.

Under de senaste åren har det uppstått ett stort investeringsunderskott i Finland. Nu finns det efterfrågan på investeringar i världen, eftersom det råder brist på kapacitet samtidigt som den föråldras.

”För Finland erbjuder detta möjligheter som bör utnyttjas. Men det lyckas inte utan smidigare tillståndspraxis när det gäller både investeringar och arbetskraft”, konstaterar Häkämies.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I oktober 2021 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under tredje kvartalet 2021. Enkäten besvarades av 1 208 företag som sysselsatte ca 270 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:
Direktör, Sami Pakarinen, tel. 050 343 4337