Elinkeinoelämän suhdannetilanne jatkunut hyvänä, mutta näkymät vaimentuneet

27.10.2021

EK:n lokakuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkunut myönteisenä syksyn aikana. Kiivain kasvuvaihe on kuitenkin jäämässä taakse, sillä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku laski heinäkuusta.

”Koronasta palautumisen kiivain vaihe on jäämässä taakse, koska vuosi sitten syvin kuoppa oli jo ohitettu. Hyvässä suhdannetilanteessa kasvun esteeksi ovat nousseet hetkeksi taka-alalle jääneet osaavan työvoiman saatavuus, globaalien tarjontahäiriöiden tuomat ongelmat sekä kustannusten nousu. Nämä kaikki lyövät nyt hiekkaa talouden rattaisiin”, toteaa EK:n johtaja Sami Pakarinen.

”Palveluissa ja teollisuudessa suhdannenäkymät ovat vaimentuneet. Palvelujen kannalta yksi iso tekijä on kansainvälisten turistien saapuminen Suomeen. Matkailuala on jäämässä pahasti jälkeen kilpailijamaista, kun suomalaiset matkustavat ulkomaille ja maahan ei vastaavasti ole tulijoita entiseen tapaan. Teollisuudessa varastot ammottavat tyhjyyttään ja materiaalien heikko saatavuus heijastuu kaikkialle. Rakentamisessa näkymä on kohentunut, mutta sielläkin kova asuntokysyntä voi tyssätä hetkellisesti vuokrattavuushaasteisiin.  Kun tähän lisätään joka alalla alati vaikeutuva työvoiman saatavuusongelma, niin yhtälö on kasvun jatkumisen kannalta haastava,” Pakarinen toteaa.

Investointien momentum on nyt

Suomen kannalta olennaisinta on nyt rokotuskattavuuden nosto, koronapassin voimassaolon jatkaminen, mikäli rajoitusvaltuuksien voimassaoloa päätetään jatkaa, sekä matkustusrajoituksien höllääminen.

”Meidän täytyy toimia nopeasti, sillä hoitovelka kasvaa koko ajan eikä rokotteiden saatavuus ole enää ongelma. Joudumme kuromaan taas muita kiinni, koska tässäkin olemme jääneet jälkijunaan. Rokotepassi rajoitusten vaihtoehtona olisi pitänyt valmistella jo keväällä, jotta se olisi voitu ottaa aiemmin käyttöön. Samalla se olisi kannustanut rokotteen ottamiseen,” EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa.

Suomeen on kertynyt viime vuosien aikana merkittävä investointivaje. Nyt investoinneille on maailmalla kysyntää, koska kapasiteetista on syntymässä pulaa ja se myös vanhenee käsiin.

”Suomelle tämä tarjoaa vain mahdollisuuksia, jotka pitää osata hyödyntää. Tämä ei onnistu ilman nopeampia lupakäytänteitä niin investointien kuin työvoimankin osalta,” Häkämies jatkaa.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2021 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 208 yritystä, joilla on Suomessa noin 270 000 työntekijää.