Konjunkturläget för näringslivet är fortfarande relativt bra, men utsikterna har dämpats

27.01.2022

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i januari var konjunkturläget för de finländska företagen relativt positivt kring årsskiftet. Skillnaderna mellan sektorerna är dock stora.

”Inom industrin är läget fortsatt ljust, och det största problemet med tanke på tillväxten är fortfarande bristen på material.  Inom service och i synnerhet inom branscher som drabbats av restriktioner har läget försvårats. Inom byggbranschen håller den rekordstora bostadsproduktionen på att vända nedåt. Konjunkturläget närmar sig sin kulmen trots att läget varierar en hel del mellan olika sektorer”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

”Företagens produktion och omsättning har fortsatt att öka, men bristen på arbetskraft har förvärrats ytterligare. Av dem som svarade på konjunkturbarometern meddelade 35 procent att tillgången till kompetent arbetskraft var ett problem. Inom byggbranschen ansåg hela 52 procent att detta var ett problem. Företagen har en hel del utmaningar, eftersom kostnaderna ökat mer och mer”, konstaterar Pakarinen.

Fler sysselsättningsåtgärder bör vidtas

Sysselsättningsläget i Finland backas nu upp av den globala högkonjunkturen efter coronaviruspandemin. Företagens sysselsättningsutsikter är fortsatt positiva. I världsekonomin håller läget dock på att plana ut, och i något skede kommer draghjälpen från konjunkturen att avta.

”Nu gäller det att fokusera på sysselsättningsåtgärder som underlättar de strukturella problemen på arbetsmarknaden i Finland. Regeringen kommer att fatta beslut om sysselsättningsåtgärder på 110 miljoner euro i mitten av februari. Trots att åtgärderna är relativt anspråkslösa måste pengarna fixas på något sätt”, säger EK:s vd Jyri Häkämies.

Även företagens ökande brist på arbetskraft talar för att sysselsättningsåtgärderna är brådskande. Bristen på kompetent arbetskraft kommer att öka under de kommande åren, eftersom antalet personer i arbetsför ålder minskar.

”I Finland har vi nu samtidigt en hög arbetslöshet och den allvarligaste bristen på kompetent arbetskraft någonsin, och detta belastar företagens tillväxtmöjligheter. Vi måste modigt gå över från ett passiverande arbetslöshetsskydd mot en aktiverande sysselsättningspolitik såsom i Sverige”, säger Häkämies.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I januari 2022 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under fjärde kvartalet 2021. Enkäten besvarades av 1 198 företag som sysselsatte ca 250 000 anställda i Finland.

Ytterligare information
direktör Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337