Elinkeinoelämän suhdannetilanne jatkunut varsin hyvänä – näkymät heikentyneet

27.01.2022

EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkunut varsin myönteisenä vuodenvaihteen tienoilla. Erot alojen välillä ovat kuitenkin suuria.

”Teollisuus jatkaa hyvää virettään ja kasvun kannalta suurin ongelmana on edelleen materiaalien saatavuus.  Toisaalta palveluissa etenkin rajoituksista kärsineillä aloilla on tullut entisestään lunta tupaan. Rakentamisessa asuntojen ennätystuotanto on kääntymässä alaspäin. Suhdanne on kokonaisuutena kypsymässä, vaikka alojen tilanteet vaihtelevatkin varsin paljon”, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

”Yrityksillä tuotanto ja myynti ovat jatkaneet kasvuaan, mutta työvoiman saatavuusongelmat ovat pahentuneet entisestään. Suhdannebarometrin vastaajista jo 35 prosenttia ilmoitti ongelmakseen ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden, rakentamisessa peräti 52 prosenttia. Yrityksissä riittää haasteita, sillä samaan aikaan kustannusten nousuvauhti on kiihtynyt voimakkaasti”, Pakarinen toteaa.

Työllisyystoimista saatava lisää vetoapua

Suomen työllisyyskehitystä siivittää nyt globaali noususuhdanne koronapandemiasta. Yritysten henkilöstöodotukset ovat yhä varsin myönteiset. Maailmantaloudessa tilanne on kuitenkin tasaantumaan päin ja jossain vaiheessa suhdanteen tuoma vetoapu hiipuu.

”Katse pitää nyt suunnata niihin työllisyystoimiin, joilla helpotetaan Suomen työmarkkinoiden rakenteellisia ongelmia. Hallitus on päättämässä 110 miljoonan euron työllisyystoimista helmikuun puolivälissä. Vaikka toimien suuruusluokka on vaatimaton, nuokin eurot on saatava kasaan”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Työllisyystoimien kiireellisyyttä peräänkuuluttaa myös yritysten alati kasvavat ongelmat työvoiman saatavuuden suhteen. Tekijäpula tulee tulevina vuosina vaikeutumaan, sillä työikäisten ikäluokka on pienentymässä.

”Suomessa on samaan aikaan korkea työttömyys ja kaikkien aikojen vakavin pula osaavasta työvoimasta, joka haittaa yritysten mahdollisuuksia kasvaa. Meidän on rohkeasti siirryttävä passivoivasta työttömyysturvasta kohti aktiivista Ruotsin mallista työllisyyspolitiikkaa”, Häkämies sanoo.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2022 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 198 yritystä, joilla on Suomessa noin 250 000 työntekijää.

Suhdannebarometri, tammikuu 2022 Toimialakatsaukset Aluekatsaukset