Suhdannebarometri: tammikuu 2022

Tammikuun 2022 Suhdannebarometri

  1. Suhdannenäkymät heikentyneet omikronin myötä, laskua etenkin palveluissa ja rakentamisessa
  2. Työvoiman saatavuusongelmat selvästi suurin kasvun este
  3. Kustannusten nousu on voimakasta kaikilla päätoimialoilla
  4. Tuotanto ja myynti kasvaneet, mutta tahdin odotetaan rauhoittuvan
  5. Henkilöstöodotukset vaimenemassa teollisuudessa ja palveluissa, rakentamisessa nousua
  6. Palveluissa yhä räikeät toimialaerot, teollisuudessa materiaalipula historiallisen iso ongelma, rakentamisessa asuntokauppa hidastuu

Maailmantalous

Maailmantaloudessa kasvuvauhti on hidastumaan päin. Tänä vuonna maailmantalouden ennakoidaan kasvavan reilun neljän prosentin vauhtia ja ensi vuonna kasvu painunee hieman alle neljän prosentin. IMF:n tammikuun ennusteen mukaan kasvu hidastuu kaikilla muilla päätalousalueilla ensi vuonna lukuun ottamatta Kiinaa.

Yhdysvalloissa talouden kuvaa hallitsee nyt kolme teemaa. Omikronmuunnoksen eteneminen, vuosikymmeniin vauhdikkaimmaksi kiihtynyt inflaatio ja siihen liittyvä keskuspankin rahapoliittinen reagointi sekä työvoiman saatavuuden ja tuotannon pullonkaulat.

Kiinassa taloudelle ongelmia kasaavat nyt koronaviruksen rajoitustoimet, sillä maa on pitänyt tiukasti kiinni taudin tukahduttamislinjasta. Tuotannon ja satamaliikenteen häiriöt välittyvät nopeasti koko maailmantalouteen. Toiseksi päänvaivaa aiheuttaa merkittävän osan taloudesta muodostava kiinteistösektori ja sen tulevaisuus.

Euroalueella talouden kasvuvauhti on ollut myös varsin ripeää. Talven aikana väliaikaisia haasteita talouden kasvulle asettavat korkealle noussut energian hinta, koronaviruksen rajoitustoimet sekä tuotannon pullonkaulat. Odotuksissa on yhä, että hintapaineet ja pullonkaulat helpottavat vuoden edetessä ja talouskasvukin tasaantuu.

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2021–2023

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: IMF, VM

Suomen elinkeinoelämän näkymät

Suomen elinkeinoelämän näkymät kääntyivät laskuun tammikuussa. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli -2, kun lokakuussa oltiin vielä selvästi myönteisen puolella. Yritysten kokema suhdannetilanne heikkeni myös aavistuksen vuodenvaihteen tienoilla. Suhdannenäkymien hiipumisen taustalla on nähtävissä kaksi tekijää; koronaviruksen omikronmuunnos on heikentänyt suhdannenäkymiä myös kotimaassa, toiseksi suhdannetilanne on palautunut jo lähes kaksi vuotta koronaviruksen pahimmasta iskusta, joten kasvun rauhoittuminen on luonnollista. Päätoimialoittain katsottuna suhdannenäkymät ovat heikentyneet palveluissa ja rakentamisessa, kun taas teollisuudessa näkymät ovat säilyneet ennallaan.

Suomen elinkeinoelämän suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Henkilöstöodotukset

Kuinka yritysten heikentyneet suhdannenäkymät heijastuvat henkilöstöodotuksiin? Henkilöstön määrä on jatkanut kasvuaan viime kuukausien aikana, mutta kasvu on vaimentumassa. Työllisyyden kasvua ylläpitää rakentaminen, jossa henkilöstöodotukset ovat jatkaneet nousuaan. Sen sijaan palveluissa ja teollisuudessa henkilöstöodotukset tuleville kuukausille ovat heikentyneet.

Elinkeinoelämän henkilöstökehitys tammikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Kasvun esteet

Tuotanto ja myynti on jatkanut kasvuaan, mutta tahti on rauhoittumassa. Tuotannon ja myynnin kannalta suurimpana ongelmana yrityskentässä nähdään yhä ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Työvoiman saatavuusongelmista raportoi 35 prosenttia vastaajista. Osuus on noussut neljä prosenttiyksikköä viime syksystä. Kysynnän riittämättömyyden nosti esiin 20 prosenttia vastaajista ja kapasiteetti ja materiaalipulasta raportoi 16 prosenttia. Materiaalipula kohdistuu etenkin teollisuuteen.

Yritysten kasvun esteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Tarkastelu päätoimialoittain

Palvelut

Palveluiden suhdanne tilanne tasaantui vuodenvaihteessa ja suhdannenäkymiä mittaava saldoluku painui hieman pakkaselle. Palveluiden heikentyneissä lukemissa näkyy omikronmuunnoksen tuoma epävarmuus sekä uudet rajoitustoimet. Vaikeasta tilanteesta huolimatta myynti on vielä vetänyt, mutta henkilöstöodotus on taittumassa. Työvoiman saatavuusongelmat ovat pahentuneet entisestään ja omikronin vaikutus näkyy muun esteen vastaajaosuuden nousua. Palvelualoilla kustannukset ovat myös selvässä nousussa.

Palveluiden suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Palveluissa erot alatoimialojen välillä ovat yhä suuria. Erityisesti matkailu- ja ravintola-ala on suurissa vaikeuksissa. Alan suhdannetilanne kääntyi uudelleen selvään laskuun joulun alla asetettujen rajoitustoimien seurauksena. Tieto- ja viestintäpalveluiden puolella suhdannetilanne on kohentunut tasaisesti kevään 2020 koronashokin jälkeen. Tässä suhteessa korona on kohdellut eri toimialoja ja yrityksiä hyvin eri tavalla.

Tieto- ja viestintäpalvelut vs. MARA-alan suhdanteet

Päivitetty

Suhdannetilanne normaaliin verrattuna, saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Teollisuus

Teollisuuden suhdannetilanne on jatkunut alkutalvesta hyvänä. Samaan aikaan suhdannenäkymät ovat vaatimattomat. Tilannetta ja näkymiä kuvaavien saldolukujen erotus on harvoin ollut näin suuri. Edessä on siis teollisuuden suhdanteen rauhoittuminen. Teollisuuden tilauskanta on yhä yli normaalin, mutta tilausten hyvä veto on jäämässä historiaan nähden lyhytaikaiseksi. Työvoimapula ei ole enää pahentunut syksystä, mutta on yhä merkittävä este. Kysyntäongelmissa on havaittavissa pieni käänne heikompaan, mutta taso on historiaansa nähden ennätysmatala.

Teollisuuden suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Teollisuuden varastot ovat tyhjentyneet ja pula materiaaleista on suurin ongelma alan tuotannolle. EK:n kyselyhistoriassa teollisuuden materiaalipula vaivasi 43 prosenttia vastaajista, mikä on ennätyslukema vuodesta 1966 alkaneen barometrin historiassa. Osuus on tullut hieman alaspäin viime syksystä. Pula materiaaleista on ruokkinut myös kustannusten nousua.

Teollisuuden kapasiteetti/materiaalipula

Päivitetty

Osuus vastaajista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Rakentaminen

Rakentamisessa sekä suhdannetilanne että -näkymät ovat heikentyneet. Samaan aikaan alan tuotanto- ja henkilöstöodotukset ovat kuitenkin yhä nousussa, jotka reagoivat suhdanteen muutokseen viipeellä. Alan suurin ongelma tuotannon kasvun kannalta on ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Tämä rakenteellinen ongelma on noussut nopeasti taas esiin koronakriisistä palautumisen yhteydessä.

Rakentamisen suhdanteet tammikuussa 2022

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Syklisen asuntorakentamisen puolella valmiiden myymättömien huoneistojen määrät ovat kasvussa. Asuntotarjonta on kasvamassa entisestään, sillä valmistuneiden määrät ovat vielä kaukana aloitusten nykytasosta. Asuntojen tarjonnan kasvusta on jo nyt viitteitä maltillisempana vuokrien nousuna, ja kysyntä on alkanut myös vähentyä aiempaa enemmän. Kustannusten nousu on ollut kovaa, mutta nyt tilanne näyttää olevan hieman rauhoittumassa.

Rakennusteollisuuden myymättömät huoneistot normaaliin verrattuna

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, tammikuu 2022

Tiedote   Tiedotustilaisuuden materiaali

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus