EK:s Konjunkturbarometer: Rysslands anfall mot Ukraina satte sordin på näringslivets konjunkturutsikter

27.04.2022

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i april har de finländska företagens konjunkturutsikter dalat inom alla huvudbranscher. Konjunkturläget håller i sig inom industrin men har redan försämrats inom byggande och service.

”Rysslands anfall mot Ukraina återspeglas i synnerhet inom byggande där läget försämrats snabbt. Speciellt tillgången till material är nu ett stort frågetecken även inom industrin. Trots att det fortfarande finns efterfrågan är osäkerheten i kombination med den kraftiga uppgången i kostnadsnivån en faktor som avsevärt belastar de finländska företagens operativa miljö”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Produktionen och försäljningen har ökat inom alla huvudbranscher under våren. Även de personalrelaterade förväntningarna är fortsatt positiva på det stora hela. Tillgången till kompetent arbetskraft är fortfarande det största tillväxthindret för företagen. Sammanlagt 32 procent av de företag som svarade på enkäten meddelade att de hade rekryteringsproblem.

”I och med återhämtningen från coronaviruspandemin har utsikterna förändrats även inom servicesektorn. Turismen och restaurangbranschen som belastats länge av pandemin ser nu mer positivt på framtiden. Inom logistik och handel har utsikterna däremot försämrats på grund av konsumenternas ökade osäkerhet. Inom servicesektorn har tillgången till arbetskraft förvärrats ytterligare. Inom byggande har de personalrelaterade förväntningarna i sin tur dämpats”, säger Pakarinen.


Ytterligare information:

direktör Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337 och sami.pakarinen@ek.fi