Enligt EK:s Konjunkturbarometer befinner sig Finlands ekonomi i recession

27.10.2022

Den globala ekonomin präglas för närvarande även av exceptionell osäkerhet. Osäkerheten återspeglas snabbt också i Finlands ekonomi. Enligt EK:s Konjunkturbarometer i oktober har de finländska företagens konjunkturutsikter dalat till en krisnivå.

”Finlands ekonomi befinner sig nu i recession. Hur långvarig och djup recessionen blir är ännu ett frågetecken. De geopolitiska spänningarna och kriget i Europa underblåser den exceptionella osäkerheten. Å andra sidan är det en positiv nyhet mitt i all dysterhet att till exempel naturgasförråden i Europa har fyllts på. Den tyska ekonomin är en vägvisare också för Finland”, säger EK:s direktör Sami Pakarinen.

Det mörkare läget återspeglas också i företagens förväntningar på produktions- och försäljningsutvecklingen. Under början av hösten har läget burit någorlunda, men problemen relaterade till efterfrågan är redan företagens största tillväxthinder.

”De stigande kostnaderna och den avtagande efterfrågan tär på företagens lönsamhet. Samtidigt dalar personalförväntningarna, en del företag planerar permitteringar och bristen på arbetskraft har börjat lätta något. Företagen har också anpassat sig till utmaningarna med leveranskedjorna genom att öka lagren, men nu är även den här efterfrågan mindre”, konstaterar Pakarinen.

Alla huvudbranscher har tappat, men det finns också skillnader

Fluktuationerna i den globala ekonomin återspeglas i exportföretagens dagliga verksamhet . Byggandet påverkas avsevärt av centralbankernas kamp mot inflationen, medan servicesektorn belastas av konsumenternas avtagande förtroende.

”Inom industrin börjar orderböckerna redan bli tunnare, medan byggandet kyls ner av den snabba uppgången i räntenivån och det ökande utbudet av bostäder. Servicesektorn är beroende av konsumenternas köpbeslut, och den förväntade ekonomiska tillväxten vilar rätt långt på dem. Trots att konsumenternas förtroende har rasat historiskt lågt ner har hushållen än så länge hankat sig fram. En stor fråga är hur länge de orkar när sysselsättningen vänder nedåt”, säger Pakarinen.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I oktober 2022 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under tredje kvartalet 2022. Enkäten besvarades av 1 128 företag som sysselsatte ca 235 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:
direktör Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337