Konjunkturläget för näringslivet är fortsatt svårt och utsikterna har mörknat på nytt

27.10.2020

Enligt EK:s Konjunkturbarometer i oktober har de finländska företagens konjunkturläge varit fortsatt svårt under hösten. Den gradvisa ekonomiska återhämtningen har mattats av, och konjunkturförväntningarna har sjunkit avsevärt från sommaren. Osäkerheten är stor inför vintern.

”Den eskalerande coronapandemin i både Europa och Finland har lett till att utsikterna för servicesektorn har försvagats på nytt. Konturutsikterna för servicesektorn har avtagit snabbt liksom för hela näringslivet. Jämfört med våren är läget nu värre, eftersom det förekommer problem även i byggbranschen och industrin”, konstaterar EK:s chefsekonom Sami Pakarinen.

Saldotalet för hela näringslivet har sjunkit till -31, medan det ännu i juli hade stigit till -11 punkter. Om man ser på utsikterna är coronakrisen ännu inte över. De bransch- och företagsspecifika skillnaderna är stora.  Men det finns också små ljusglimtar i det svåra ekonomiska läget.

”Läget för industrin är fortsatt svårt, men konjunkturutsikterna ser lite bättre ut. En stor fråga är om och hur snabbt Finlands exportindustri får draghjälp av den europeiska industrins nystartade tillväxt”, säger Pakarinen.

Orderböckerna sinar och den låga efterfrågan belastar företagen

Inom både industrin och byggandet är orderböckerna betydligt kortare än normalt. Produktionen och försäljningen har fortsatt att avta, och några klara tecken på en ökande orderingång finns inte. Sammanlagt 43 procent av företagen ansåg att efterfrågan är otillräcklig.

”I synnerhet nyheterna från Europa är oroväckande, och även i Finland gäller det att förbereda sig på allt sämre tider. Detta innebär att man bör vara beredd på att stödja företag för att bevara arbetsplatser, förhindra ett ökande antal konkurser och tillåta fler företagsspecifika lösningar. Det är viktigt att ta fram lösningar inom ramen för kollektivavtal i synnerhet för branscher som drabbats hårt av coronapandemin. Endast på detta sätt kan man trygga en förbättrad sysselsättning, som är nödvändig”, säger EK:s vd Jyri Häkämies sanoo.

EK:s konjunkturbarometer

Finlands Näringsliv EK:s konjunkturbarometer publiceras fyra gånger om året. Enkäten har utförts regelbundet sedan år 1966 och är en del av Europeiska kommissionens konjunkturenkätsystem som delvis finansieras av EU. Förfrågan gäller verksamhet i Finland. I oktober 2020 frågade EK företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under tredje kvartalet 2020. Enkäten besvarades av 1 262 företag som sysselsatte närmare 250 000 anställda i Finland.

Ytterligare information:

Sami Pakarinen, tfn 050 343 4337